Boeken, spiritueel, wetenschappelijk en gezond koken

 


>>>HOME<<<<

WINWORLD PLATFORM

WEBWINKEL

 
 

 

PLATFORM

 

 EXTRA
 

WIN een consult van WinWorld (30 minuten)

(Nederland)
sms WIN CONSULT naar 3010
0,60 p.o.b. maximaal 1 bericht(en)

 
 

Spirituele boeken I Louise Hay I Reiki I Meditatie I Verslaving I Kinderen I Aromatherapie I Koken I Sjamanen |

 

Emed
Emed
W.A.H. Mulder-Schalekamp

Beschrijving: Emed, zijn leven aan gene zijde

Door een diepgaand onderzoek van het leven tot de dood komt men stap voor stap tot de overtuiging dat de mens, als het middelpunt in de evolutie, zijn geestelijke groei nooit in één enkel leven kan vervolmaken. Om dit in een, voor ieder belangstellende, begrijpende vorm te gieten, heeft de schrijfster- geïnspireerd door haar leidsman Emed- in dit boek geprobeerd de lezer te begeleiden bij het vinden van een antwoord op de vraag: "Is er een bewust voortbestaan en op welke wijze leven zij, die dit aardse bestaan beëindigd hebben, voort in hun nieuwe bestaan? Kunnen zij werken en met elkaar in contact komen? Bestaat er ook een herinnering aan het voorbije aardse leven en hoe ontwikkelt zich de mogelijkheid om contact op te nemen met de aarde? Hoe wordt dit nieuwe bestaan beleefd en manifesteert het zich?" Emed, een levendige, intelligente persoonlijkheid, tracht vanuit zijn wereld aan gene zijde van het graf, zijn boodschap van liefde en vrede op de aarde te verspreiden en begeleidt mediamiek de schrijfster bij het noteren van gegevens en het zoeken en vinden van veel dat om een oplossing vraagt, ook aan actuele vraagstukken zoals abortus en reïncarnatie wordt aandacht geschonken

Bron der wijsheid pap
Bron der wijsheid pap
W.A.H. Mulder-Schalekamp
 

Beschrijving: De bron der wijsheid

Emed, een levendige en intelligente persoonlijkheid, tracht vanuit zijn wereld vanuit zijn wereld aan gene zijnde via de mediamiek begaafde schrijfster van De Bron der Wijsheid als haar leidsman zijn boodschap van liefde en vrede op aarde te verspreiden. De Bron der Wijsheid voert ons naar dat leven aan Gene Zijde en de daaraan verbonden bewustwording van onze fouten en mislukkingen, die Emed ons uitlegt aan de hand van zijn eigen ervaringen. Hij wil daarmee geenzins uitleggen hoe goed hij altijd is geweest. Integendeel, hij confronteert ons met een Emed die wij niet kennen.

 

Beschrijving: Op de grens van twee werelden

Dit boek brengt de lezer in contact met de wereld van ongeziene en soms onverklaarbare gebeurtenissen, welke zijn gedurende een lange reeks van jaren persoonlijk mocht ondervinden.

 

Een blik in het hiernamaals
Een blik in het hiernamaals
Jozef Rulof

Beschrijving: Een blik in het hiernamaals

De trilogie EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS is de eerste boektitel van Jozef Rulof en als zodanig een uitstekende kennismaking met zijn schrijvend mediumschap. De trilogie is gebouwd rondom het basisbeginsel voor de verruiming van ons geestelijk bewustzijn: `Er is leven na de dood´.
De trilogie maakt duidelijk dat de geesten zich zowel in de `hemelse sferen´ bevinden als hier op aarde. Zij zijn voor de meeste mensen niet zichtbaar, omdat zij geen fysiek lichaam meer hebben. Jozef Rulof echter kon ze reeds als klein kind waarnemen en met hen praten. Door zijn hoge mate van helderziendheid en helderhorendheid en zijn rein gevoelsleven kon hij ontwikkeld worden tot een zuiver medium voor de geesten om zich op aarde kenbaar te maken.
Jozef wordt in deze boeken `André´ genoemd. Het eerste deel van deze trilogie beschrijft op welke wonderlijke wijze André de geest Alcar leert kennen. In eerste instantie wil André niets weten van geesten of spiritisme, maar Alcar zoekt zelf contact met André omdat Alcar aan de mensheid zijn wijsheid en liefde wil geven.
Alcar en André maken samen honderden `astrale´ reizen naar de sferen van licht en duisternis. Alcar neemt André mee naar de hoogste `hemelen´, om aan de mensheid een algeheel overzicht te geven welk geluk de mens te wachten staat na zijn aards sterven. André ziet in de `kindersfeer´ zelfs zijn eigen doodgeboren kind terug en kan hierdoor zijn vrouw steunen met de boodschap dat hun kind voortleeft in hemels geluk, opgevoed door geestelijke moeders. Alcar laat André zien hoe de mens als geestelijke persoonlijkheid verder bouwt aan kunst en wetenschap, om vervolgens die wetenschap op aarde te brengen. Vele geesten van het licht zijn voortdurend bezig om de aardse wetenschapper en medicus te inspireren om de vreselijke ziekten te genezen.
Alcar voert André ook naar de zeven sferen van duisternis, waar de duistere geesten hun astrale woonplaats hebben gevonden. André wordt in deze donkere gebieden aangevallen door duistere entiteiten die hem willen overheersen. Alcar redt hem uit hun klauwen, maar André heeft hierdoor geleerd hoe `werkelijk´ de astrale krachten zijn.
Deze boeken geven geestelijke `kennis van zaken´ om beslissingen over leven en dood te kunnen nemen. De trilogie geeft meer inzicht in het leven na de dood dan elk ander boek dat op de markt is. EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS verbindt ons aardse bestaan met het leven na de dood en toont hoe we geestelijk kunnen evolueren door het geven van liefde.

Kringloop der ziel
Kringloop der ziel
Jozef Rulof

Beschrijving: De kringloop der ziel

In de roman "De kringloop der ziel" beschrijft Lantos zijn moeizame weg naar het kosmische leven. Ook dit boek heeft Jozef Rulof van gene zijde ontvangen. De roman bestaat uit drie delen: Het stoffelijk leven, Het geestelijke leven en Het kosmische leven. Hoewel het het verhaal van Lantos is, heeft het boek een veel diepere betekenis. Het gaat in op wezenlijke levensvragen en toont aan, dat alles met alles een uitweg is. De weg kan lang zijn en vol beproevingen,maar uiteindelijk bereikt ook de diepstgevallen mens de bron van het licht waaruit hij ooit is voortgekomen. De schrijver maakt duidelijk dat de wetten van karma, die de wetten van God zijn, niet wreed en zinloos zijn, maar liefdevol en zinrijk.

 

Door de grebbelinie naar het eeuwige lev
Door de grebbelinie naar het eeuwige leven
Jozef Rulof

Beschrijving: Door de Grebbelinie naar het eeuwige leven

In Door de Grebbelinie naar het eeuwige leven komt een soldaat aan het woord die in de meidagen van 1940 in de Grebbelinie sneuvelt. Hij wordt, voordat hij in deze chaos de controle over zichzelf verliest, door een granaat getroffen en uiteengerukt.

U wordt gedragen door onze liefde
U wordt gedragen door onze liefde
Loes van Loon

Beschrijving: U wordt gedragen door onze liefde

Dit is alweer het vierde boek van Loes van Loon en haar trouwen steun en toeverlaat Hebenes, haar gids. En dit boek is weer heel anders dan de voorgaande boeken, hoewel er natuurlijk ook dieper ingegaan wordt op de stof die reeds behandeld is in de vorige 'klassen'. Dit boek is uniek, want het is één grote rondleiding 'aan de andere kant'. Geen tipje, maar een groot stuk van de sluier wordt opgelicht. Want, zoals Hebenes zegt: 'Het is immers nodig dat u een reëel beeld krijgt van ons leven aan Gene Zijde, zodat u weet wat u kunt verwachten indien u bij ons aankomt en u niet bang hoeft te zijn. Dat is de functie van dit boek'. In dit boek gaat er letterlijk een wereld voor je open. Wees Welkom!

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie
Spirituele groei is niet alleen in het aardse leven het doel van de mens, maar ook in het leven aan gene zijde. Het hiernamaals kent verschillende niveaus waar de overgegane zielen vertoeven en verder werken aan hun groei. Het niveau waar iemand terechtkomt, is afhankelijk van de verworven geestelijke bagage uit het leven op aarde. In dit boek wordt de lezer meegenomen langs de diverse niveaus waar men tot de verbeelding sprekende persoonlijkheden als Wim Sonneveld, Leonardo da Vinci en de apostel Lucas tegenkomt, maar ook de overleden hond van de auteur. Uitgelegd wordt o.a. hoe in hologrammen verleden, heden en toekomst zijn vastgelegd en dat pas in 6073 de aarde de vrede mag begroeten. Dit boek is deel vier van een reeks waarin de werking van het universum wordt uiteengezet. De auteur fungeert als channel van haar gids Hebenes.

(Biblion recensie, drs. O. Bachnoe)

stemmen van de overzijde
stemmen van de overzijde
Rosemary Altea

Beschrijving: Stemmen van de overzijde

Stemmen van de overzijde is het indrukwekkende, waargebeurde levensverhaal van Rosemary Altea. Zij treedt in contact met hen die het tijdelijke met het eeuwige verwisseld hebben. Dit ontroerende boek zal voor velen de ontdekking van nieuwe dimensies in het leven betekenen. Tijdens haar jeugd vertelde Rosemary Altea niets over de stemmen en geesten die ze 's nachts hoorde of zag, uit angst om, net als haar grootmoeder, voor gek te worden versleten. Gelukkig ontdekt en ontwikkelt zij later in haar leven haar gave als medium en genezer. Zij treedt met de hulp van Grey Eagle, haar gids en leermeester, in contact met de overzijde.. Zij is het medium, en via haar vertelt hij in heldere en duidelijke woorden over het hiernamaals, beschermengelen en de allesoverwinnende liefde.

Wegen van de ziel
Wegen van de ziel
Rosemary Altea

Beschrijving: Wegen van de ziel

Wat moeten wij verwachten als ook onze tijd gekomen is? Wat gebeurt er wanneer we sterven, hoe ziet die ëandere´ wereld er uit, zijn de doden gelukkig? Deze en vele andere brandende vragen behandelt Rosemary in dit waardevolle boek.
In Wegen van de ziel begeleidt Rosemary Altea ons op een reis door de wereld aan de overzijde. Ze wijst op bijzonderheden, belicht soms aangrijpende details en brengt ons in contact met waardevolle universele kennis. Rosemary ontmaskert de vele angsten die wij hebben voor de dood en leert ons een nieuwe spirituele werkelijkheid te accepteren.
Met haar overweldigende levensverhaal Stemmen van de overzijde schonk auteur en medium Rosemary Altea ons een geruststellende en inspirerende blik op de overzijde, de wereld na het sterven. Via haar geleide geest Grijze Arend heeft ze nabestaanden weer in contact gebracht met hun overleden familielid of kind. In Wegen van de ziel gaat Rosemary verder op pad en legt ons uit welke betekenis we moeten hechten aan dit leven na de dood.
Wegen van de ziel is een hoopvol, geruststellend en bemoedigend boek. De stem van Rosemary Altea geeft ons niet alleen belangrijk inzicht in het leven na de dood/maar legt ook uit hoe we in het reine komen met traumatische gebeurtenissen uit het verleden en weer in contact met onszelf.

 

Werken met gidsen en engelen
Werken met gidsen en engelen
Ruth White

Beschrijving: Werken met gidsen en engelenIn dit toegankelijke en praktische boek vertelt Ruth White ons hoe we kunnen samenwerken met onze gidsen en engelen. Ze legt uit wat gidsen en engelen zijn, wat hun functie is voor ons, hoe we contact kunnen leren maken met gidsen en engelen en wat we daarbij kunnen verwachten. Ze geeft een overzicht van die levensgebieden waarop ze ons kunnen bijstaan en draagt een schat aan praktische oefeningen aan, met behulp waarvan we kunnen leren contact met ze te leggen. Bij alles wat ze vertelt baseert Ruth White zich op haar eigen ervaringen met engelen en op de informatie die haar door haar eigen geestelijke gids, de bekende Gildas, is verstrekt.

Gidsen gids
Gidsen gids
Liza M. Wiemer

Beschrijving: Gidsen gids

GIDSEN GIDS Contact met je geestelijke leiding

Gidsen gids vertelt ons hoe we in contact kunnen komen met de spirituele begeleiders die vanuit het generzijdse over ons waken en ons inspireren. We kunnen niet alleen hun wijsheid in het gewone leven omzetten in praktische resultaten, maar er ook ons spirituele leven mee verrijken. Liza Wiemer legt uit wat spirituele gidsen zijn en hoe we met hen kunnen communiceren. Stap voor stap geeft ze aan hoe we de verbinding kunnen maken en hoe we die geestestoestand kunnen bereiken waarin contact mogelijk is. Zij bespreekt ook de eventuele moeilijkheden, zoals innerlijke blokkades en twijfels, die we tijdens het leerproces kunnen ondervinden, en geeft mogelijke oplossingen aan. Aan de hand van haar eigen ervaringen met haar spirituele gids Wil laat Liza Wiemer ons zien hoe we de wijsheid binnenin ons kunnen ontdekken, daarmee positieve veranderingen in ons leven en dat van anderen kunnen bewerkstelligen en zo dichter bij onze eigenlijke levensmissie kunnen komen te staan.

Geometrie van de schepping 1
Geometrie van de schepping 1
Drunvalo Melchizedek

Beschrijving: Geometrie van de schepping 1

Een herinnering aan ons verre verleden.

Met een overstelpende hoeveelheid grafisch materiaal brengt Drunvalo Melchizedek ons niet alleen terug in de sfeer van Egypte, magie en mysterie, maar bovenal bij onze geometrische oorsprong. Da Vinci kon er wat maar ook Drunvalo schenkt ons geometrie, figuren en schema’s die er niet om liegen. Maten waarin de vorm van de mens en het universum vastliggen.Nieuwe studies wijzen uit dat momenteel ¼ van de bevolking, (waarbij ik aanneem dat hij bedoeld in de V.S.) gevormd wordt door een specimen met een aangeboren, snel ontwikkelend spiritueel inzicht en dikwijls paranormale vermogens, gekoppeld aan een bijzondere vorm van hogere intelligentie.

Duidelijk is in ieder geval dat Drunvalo een enorme omwenteling verwacht in de ruimte en op onze aarde. Zelfs een totale verschuiving van ons bewustzijn in andere dimensies. Ten dele doormiddel van magnetische dan wel geografische pool verschuivingen, die veroorzaakt worden door een aantal factoren die we totaal niet in de hand hebben, maar ook door menselijk ingrijpen, zoals bijvoorbeeld middels het ‘Haarp-Project’ en vooral ondergrondse nucleaire-explosies.Verhelderend is zijn verhaal over de conceptie waarbij hij duidelijk maakt dat er inderdaad maar één speciaal zaadje binnen kan dringen in de vrouwelijke eicel, geholpen door 12 anderen en het moment waarop er 8 cellen zijn gevormd, die voor eeuwig leven! Van daaruit komt hij gemakkelijk op onderwater-bevallingen die de gebeurtenissen draaglijker en aangenamer maken, zeker als daarbij ook nog geassisteerd wordt door dolfijnen. Daar komt bij dat tijdens 20.000 geboorten op deze manier, nog nooit complicaties zijn opgetreden. Kinderen die op deze wijze ter wereld komen, hebben volgens Drunvalo een I.Q. van niet minder dan 150. Vervolgens verteld hij over de existentie van kinderen die slapen op de bodem van een zwembad en daarom ook ‘Homo Dolphines’ worden genoemd, een van de nieuwe rassen, die vooral worden gekenmerkt door een afwijkende D.N.A. structuur. Wel, voorlopig zullen al deze nieuwe en vreemde vermogens c.q. gebruiken wel niet voor de gemiddelde mens zijn weggelegd, maar het geeft een vernieuwde hoop op ‘n toekomst, waarin we heel wat meer van ons werkelijke potentieel kunnen gaan gebruiken, zowel lichamelijk als geestelijk.

Geometrie van de schepping 2
Geometrie van de schepping 2
Drunvalo Melchizedek

Beschrijving: De geometrie van de schepping / 2

Het heilige Geomotrie van de Schepping patroon, de primaire geometrische generator van elk fysieke vorm, wordt in dit tweede deel nog verder en dieper uitgewerkt. Van de piramides en mysteries van Egypte tot het nieuwe ras van de Indigo kinderen. Drunvalo presenteert de heilige geometrie van de realiteit en de subtiele energieën die onze wereld vormen.

Met illustraties

Zielensprong
Zielensprong
Guido Bindels

Beschrijving: Zielensprong

door: Guido Bindels, chef van de sportredactie van het AD/Rotterdams Dagblad

Walter is wielrenner en zijn droom de Tour de France te winnen, lijkt eindelijk werkelijkheid te worden. Tijdens de afmattende Tour denkt hij na over zijn leven en zijn huwelijk dat is misgelopen. Sinds zijn ontmoeting met de mystieke en spirituele masseuse Raïkesa is niets meer hetzelfde. Hij voelt zijn bloed kolken en als een vloed van herkenning door zijn lichaam stromen. Walter raakt meer en meer verdwaald in oude dromen over andere levens.

Een spiritueel verhaal over liefde waarvoor hard gewerkt en gevochten moet worden. Een verhaal over warmte en genegenheid, angst en twijfel, trots en gevoel, zwart en wit, energieblokkades. Maar vooral een verhaal over loslaten en groeien.

De Aphrodite van Santorini
De Aphrodite van Santorini
Guido Bindels

Beschrijving: De Aphrodite van Santorini


Alexander, een succesvolle journalist die ongewild nieuwe wegen moet inslaan, heeft vanaf zijn vroege jeugd zijn best gedaan zijn gevoelens buiten te sluiten. Alleen zo kon hij zijn dromen over een bijzondere wereld met een betoverende, spirituele vrouw uitbannen. Dromen die altijd eindigden in felle pijn, in angst en onzekerheid.

Leonne zoekt al tien jaar tevergeefs naar haar spoorloos verdwenen zoon Tim. Om het verdriet te verdrijven stort ze zich op haar werk voor Slachtofferhulp en probeert de puinhopen van een vermiste zoon en een gestrande relatie te boven te komen. Ze ontmoeten elkaar tijdens een vakantie op het wonderbaarlijke eiland Santorini en voelen daar, dat er meer is dan alleen het hier en nu. Samen komen ze tot een gruwelijke ontdekking...

 

 


 

 

 

 

Wilt u een live consult?

Maak dan a.u.b. eerst een afspraak

__________________

 

Orakels

Spritueel Forum

Winworld is officieel partner van Bol.com, maar draagt geen verantwoording voor de door u afgenomen goederen

Winworld ©

Publisher Website!