<

Boeken, spiritueel, wetenschappelijk en gezond koken

 


>>>HOME<<<<

WINWORLD PLATFORM

WEBWINKEL

 
 

 

PLATFORM

 

 EXTRA
 

WIN een consult van WinWorld (30 minuten)

(Nederland)
sms WIN CONSULT naar 3010
0,60 p.o.b. maximaal 1 bericht(en)

 
 

Spirituele boeken I Louise Hay I Reiki I Meditatie I Verslaving I Kinderen I Aromatherapie I Koken I Sjamanen |

 

Verslaving voorbij
Verslaving voorbij
Jan Geurtz

Beschrijving: De verslaving voorbij

In De verslaving voorbij komen alle eigentijdse vormen van verslaving of dwangmatigheid aan bod:
• drugs- en medicijnverslavingen
• alcohol- en rookverslaving
• eet- en gokverslaving
• seks- en relatieverslaving
• diverse dwangmatigheden
Jan Geurtz verklaart ze op een verrassende wijze, en toont vervolgens een verbluffend simpele uitweg uit de gevangenis van verslaving en dwangmatigheid. Deze methode is in principe voor iedereen toepasbaar en helpt mensen daadwerkelijk een einde aan hun verslaving te maken!
Familieleden van verslaafden kunnen door dit boek geïnspireerd worden om op een andere manier met de verslaafde om te gaan, die minder belastend is voor henzelf en voor de verslaafde meer uitzicht biedt op verandering.
Ook de verslavings-hulpverlener kan nieuwe inzichten opdoen die zijn behandeling succesvoller maken.

De opluchting - herziene editie
De opluchting - herziene editie
Jan Geurtz

Beschrijving: De opluchting, in 1 dag van het roken af!

Pedagoog Jan Geurtz was zelf vijfentwintig jaar lang verstokt roker en heeft inmiddels met het boek De opluchting en via gelijknamige (groeps)trainingen uitgebreid aangetoond een succesvolle methode te hebben ontwikkeld om te stoppen met roken.
Bij de 'opluchting-methode' gaat het er niet alleen om te weten, maar ook om te voelen dat je het roken niet meer nodig hebt. De methode zorgt ervoor dat je in één dag volledig bevrijd bent van het roken, zonder ontwen­nings­ver­schijnselen of noemenswaardige gewichts­toename.
De opluchting, een unieke methode die je in één dag van het roken afhelpt:
· Zonder ontwenningsellende
· Nauwelijks gewichtstoename
· Zonder enige vorm van dwang of zelfdiscipline
· Gaat veel verder dan alle bestaande methoden
· Succes reeds uitgebreid aangetoond
· Werkt niet alleen via 'weten' maar ook via 'voelen'
· Gebaseerd op liefde en zelfrespect
· Tijdens het stoppen mag je blijven roken!
· Apart hoofdstuk over soft- en andere drugs
· Helder als een kookboek, spannend als een detective, aangrijpend als een roman
· Ook voor ex-rokers die het roken nog steeds missen

Verslaafd aan liefde
Verslaafd aan liefde
Jan Geurtz

Beschrijving: Verslaafd aan liefde

Paperback | 2009

In "Verslaafd aan Liefde" toont Jan Geurtz dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelf-afwijzing. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen, en vooral door een succesvolle liefdesrelatie. Maar dat werkt averechts: het versterkt juist die fundamentele onzekerheid en afhankelijkheid. Zo ontstaat er een verslaving aan liefde en erkenning, en aan de veiligheid van een relatie. De meeste liefdesrelaties lopen daardoor na een tijdje op de klippen, of -misschien nog erger- verzanden in een gezapig samenzijn zonder veel ruimte voor groei en geluk.

Met humor en praktische voorbeelden wordt een uitweg getoond uit deze vicieuze cirkel. Eenmaal ontdaan van zelf-afwijzing blijken al onze pijnlijke emoties en diepe verlangens naar liefde en seks niet langer een obstakel, maar juist de toegangspoort naar een staat van zijn die volledig vrij is van beknelling en afhankelijkheid, en die - met of zonder relatie - vervuld is van liefde en helderheid.

Verslaafd aan goedkeuring
Verslaafd aan goedkeuring
Joyce Meyer

Beschrijving: Verslaafd aan goedkeuring

overwin je behoefte iedereen te behagen


Overwin je behoefte iedereen te behagen.
Een verslaving is iets dat mensen oeverheerst. Iets waar ze niet zonder kunnen. Dit boek helpt u, om uw behoefte iedereen te willen behagen, te overwinnen.
Dit boek werkt vanuit een religieuze visie.

Chemie van verslaving
Chemie van verslaving
Anja Krabben

Beschrijving: Chemie van verslaving,

Paperback | 2008

over genen, hersenstofjes en sociale zwakte

Het gebruik van genotsmiddelen om te ontspannen, te vergeten, te durven en te dromen is een existentiële behoefte van mensen. Maar de verslavingsstatistieken in Nederland laten een sterke groei in de consumptie van deze middelen zien. De verslavingszorg kan de groei nauwelijks bijbenen en beleidsmakers struikelen over elkaar bij het lanceren van nieuwe plannen van aanpak.

Maar wat is het wezen van de verslaving? Waardoor wordt deze veroorzaakt? Waarom raakt de een wel verslaafd en de ander niet? Uit genetisch en neurobiologisch onderzoek blijkt steeds vaker dat bij de meeste vormen van verslaving sprake is van een chronische hersenziekte. Chemie van verslaving informeert op een toegankelijke en uitdagende manier over de rol van chemische stoffen en genen bij de totstandkoming van verslaving. Ook wordt stilgestaan bij de rol van aanleg en omgevingsfactoren.

In Chemie van verslaving vertellen wetenschappers, artsen en over de nieuwste inzichten in de wetenschap en de behandeling. Maar ook over de manier waarop deze inzichten zijn doorgedrongen tot de verslavingszorg en wat ze betekenen voor het leven en het zelfbeeld van verslaafden. Ook (ex-) verslaafden komen uitgebreid aan het woord.
Dit intrigerende en spraakmakende boek verdient brede aandacht. Niet alleen van alle zorgprofessionals die met verslavingszorg te maken hebben. Maar ook van familie en vrienden van (ex-)verslaafden en van politici en beleidsmakers.

Slaaf van het onbewuste

Slaaf van het onbewuste
Wiers, R.

Beschrijving: Slaaf van het onbewuste

over emotie, bewustzijn en verslaving

Paperback | 2007

In 'Slaaf van het onbewuste' geeft de auteur een nieuwe, samenhangende visie op het ontstaan van verslavingsgedrag. Moderne theorieën over emotie en bewustzijn koppelt hij aan recente inzichten uit het verslavingsonderzoek, zowel uit de psychologie als uit neurobiologische benaderingen. Deze visie op verslaving biedt nieuwe mogelijkheden voor preventie en behandeling. Hij maakt op heldere wijze duidelijk hoe de bewuste controle over ons gedrag, die we normaal gesproken ervaren, verloren kan gaan bij het ontstaan van verslaving en wat we daaraan kunnen doen.

Verslaving / druk 1
Verslaving / druk 1
R. Rutten

Beschrijving: Verslaving,

handboek voor zorg, begeleiding en preventie

Paperback | 2009

De kennis over verslaving is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit boek geeft als eerste een actueel, breed en praktisch overzicht daarvan. Zowel de zorg aan verslaafden als de preventie en de behandeling van verslaving staan centraal. Specialisten uit het veld bieden de nieuwste inzichten in sociaal-culturele verslavingsmechanismen, erfelijkheid, neurobiologie en leer- en ontwikkelmechanismen en geven de onderlinge samenhang hierin aan.

Verslaving omvat drie delen. In het eerste deel, Verslaving en verslavingszorg, wordt uitleg gegeven over het fenomeen verslaving met al haar sociale, psychische en biologische aspecten. Daarnaast komen kwaliteitsbeleid en patiëntenperspectief aan de orde. Speciale aandacht is er voor het vakgebied van de verslavingsverpleegkunde, dat sterk in ontwikkeling is.
Het tweede deel, Methodische aanpak van verslavingsproblematiek, is gewijd aan indicatiestelling en diagnostiek, preventie, behandelen en rehabiliteren.
Deel drie, Verslavingszorg voor verschillende doelgroepen, behandelt de zorg voor jongeren, ouderen, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten. Ook verslavingsreclassering en forensische verslavingszorg komen aan de orde.

Verslaving is een standaardwerk voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met verslavingsproblematiek, met name verpleegkundigen, sociaal werkenden, vaktherapeuten en studenten op hbo- en post-hbo-niveau.

De redactie van Verslaving is al jaren actief in de verslavingszorg, zowel in uitvoering en ontwikkeling van zorg als op het gebied van onderzoek en onderwijs.

De grote verdoving
De grote verdoving
Erik Stofferis

Beschrijving: De grote verdoving

Paperback | 2008

Alcohol drinken is in slaap vallen terwijl je droomt dat je wakker bent. Voor de een kan dat een aangename en welkome incidentele ervaring zijn. Voor de ander iets dat hem bijna dagelijks overkomt zonder er nog vat op te hebben. Maar wat eens als een welkome en aangename ervaring of als een mooie droom begint, kan verworden tot een nachtmerrie waaruit het moeilijk meer ontwaken is. Dit boek gaat over wakker worden en helder zijn.

Het overwinnen van een verslaving gaat over mens-zijn en het leven (opnieuw) aangaan. Iedereen kan stoppen met destructieve patronen – zoals een verslaving – en weer kiezen voor leven in plaats van overleven. Leven moeten we weer leren. Dit boek is een handleiding voor het weer vrij en helder leven, zonder alcohol - zonder verslaving. Het probleem wordt benoemd, geplaatst en er wordt een radicale oplossing geboden.

De Grote Verdoving doorgrondt en belicht de kern van alcoholgebruik – en verslaving in het algemeen. Het is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in het gebruik en de effecten van (alcohol)verslaving op ons en onze leefwereld. Er worden nieuwe openingen geboden voor iedereen, die gevangen zit in een alcoholpatroon. De macht van alcohol wordt ontmanteld. Want de rust en stilte waarnaar drinkers verlangen, zit niet in alcohol maar in onszelf!

Drugs en Alcohol. Gebruik misbruik en verslaving
Drugs en Alcohol. Gebruik misbruik en verslaving
Roel Kerssemakers

Beschrijving: Drugs en Alcohol. Gebruik misbruik en verslaving

Paperback | 2008

De snelle ontwikkelingen in het aanbod en gebruik van drugs en alcohol maken actuele informatie noodzakelijk om de zorg optimaal te maken en te houden. Zijn er nieuwe behandelmethoden voor verslaving? Hoe werkt een specifieke drug op de hersenen en wat zijn de lichamelijke en maatschappelijke gevolgen van het gebruik? Belangrijke vragen voor mensen die beroepshalve te maken krijgen met alcohol- en drugsgebruik en -misbruik.

Dit boek zet alle feiten over drugs en alcohol helder op een rij. Het bespreekt de belangrijkste thema's en begrippen rondom het gebruik en misbruik van alcohol en drugs. Ook gaan de auteurs in op keuzes in het drugsbeleid, de laatste ontwikkelingen in de preventie van alcohol- en drugsproblemen en de behandeling van verslaving. Door de heldere indeling kan de lezer over elke drug snel informatie vinden. Bovendien komen andere verslavingen aan bod, zoals internet- en gokverslaving.

Voor wie?
Drugs en alcohol is een up-to-date naslagwerk met tips uit de praktijk. Het is bedoeld voor studenten maatschappelijk werk, verpleegkunde, psychologie en geneeskunde. Ook mensen die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg hebben er baat bij. Daarnaast is het interessant voor iedereen die meer wil weten over alcohol en drugs.

Nu moet het lukken
Nu moet het lukken
Henk Hermans


Beschrijving: Nu moet het lukken, over gokken en gokverslaving

Gokken hoort bij het leven. Er zijn nogal wat beslissingen die we moeten nemen zonder tevoren de uitkomst te kennen, zoals het veranderen van baan, het kopen van een huis, het aangaan van een relatie, Veel mensen houden van het gevoel van opwinding en sensatie dat gokken hun bezorgt, en leven zich uit langs de renbaan, in het casino en aan de fruitautomaat. Hier ontstaat echter het gevaar dat wat begon als een onschuldige hobby omslaat in een ongezonde gokverslaving. In dit boek gaat de auteur in op de vraag hoe gokgedrag ontstaat, hoe het in stand gehouden wordt en hoe het bestreden kan worden. Aan de hand van oefeningen stelt hij de lezer in staat het gokken te leren beheersen.

 


 

 

 

 

Wilt u een live consult?

Maak dan a.u.b. eerst een afspraak

__________________

 

 

Spritueel Forum

Winworld is officieel partner van Bol.com, maar draagt geen verantwoording voor de door u afgenomen goederen

Winworld ©

Publisher Website!