Boeken, spiritueel, wetenschappelijk en gezond koken

 


>>>HOME<<<<

WINWORLD PLATFORM

WEBWINKEL

 
 

 

PLATFORM

 

 EXTRA
 

WIN een consult van WinWorld (30 minuten)

(Nederland)
sms WIN CONSULT naar 3010
0,60 p.o.b. maximaal 1 bericht(en)

 
 

Spirituele boeken I Louise Hay I Reiki I Meditatie I Verslaving I Kinderen I Aromatherapie I Koken I Sjamanen |

 

Reiki
Reiki
-

Beschrijving: Spirituele gids Reiki - de helende kracht van levensenergie

Hardcover | 2009

Reiki is een magische leer die zich verdiept in de positieve effecten die aanrakingen kunnen hebben. Het stelt ons in staat om bijzondere krachten en energieën te ontvangen en door te geven door middel van handoplegging. De universele energie van reiki activeert de zelfgenezende krachten van lichaam en psyche, zodat stoornissen van de energiestroom - die als lichamelijke en psychische symptomen tot uiting komen - in balans worden gebracht. Maak kennis met de geheimen van de reiki en leer hierdoor meer invloed te krijgen op het leven om een beter, ontspannen en gezond mens te worden.

Het complete handboek Reiki
Het complete handboek Reiki
Sunny Nederlof

Beschrijving: Het complete handboek Reiki

Hardcover | 2009

Met speciale bijdrage door de Grandmaster Phyllis Lei Furumoto
- Geschiedenis en beginselen
- Wetenschap en traditie
- Methodes en technieken
- Ziektebeelden en behandelingen
- Segmenten en chakras
- Energie, balans en voeding
- Spirituele diagnose en praktijk
Reiki, de Japanse techniek voor heling en gezondheid, is een van de effectiefste en populairste vormen van traditionele geneeskunst. De beginselen ervan worden overgeleverd door intensieve scholing en pas na lange praktijkervaring mag iemand zich Reiki Master noemen.
De auteurs van het Complete Handboek Reiki zijn beide praktizerend Reiki Master en hebben meerdere succesvolle boeken gepubliceerd over reiki, energie en healing.
In dit uitvoerig geillustreerde handboek is hun kennis en ervaring gebundeld tot het meest gezaghebbende naslagwerk over reiki dat voorhanden is.
Sunny Nederlof en Bas Buis zijn Usui Reiki Master. Hun Nederlof Centrum/Reiki-Instituut in Amsterdam is sinds jaar en dag toonaangevend in de wereld van reiki en healing.

Kern van reiki
Kern van reiki
Diane Stein

Beschrijving: De kern van de ziel


Reiki is een oeroude, eenvoudige en effectieve behandelingsmethode waarin met handoplegging wordt gewerkt. Het japanse woord Reiki betekent 'universele levenskracht'. In het Westen is deze methode pas de laatste decennia doorgebroken.
De kern van Reiki biedt een volledig overzicht van alle aspecten van Reiki; Diane Stein geeft informatie over de drie graden die Reiki kent en klapt daarmee willens en wetens uit de school, ervan overtuigd als zij is dat Reiki-healing alle mensen toebehoort. Geen enkel boek kan de rechtstreeks ontvangen Reiki-inwijdingen vervangen, maar in De kern van Reiki vindt de lezer alle informatie waar de healer, practitioner en leraar van Reiki behoefte aan heeft.

Reiki handboek van dr usui
Reiki handboek van dr usui
Mikao Usui

Beschrijving: Het originele Reiki handboek van dr. Mikau Usui

Dr. Mikao Usui ontwikkelde het Reiki Systeem en was de stichter van de oorspronkelijke Japanse 'Usui Reiki Ryoho Gakkai' organisatie. Wat ligt dus meer voor de hand dan terug te gaan naar de bron, naar de teksten van Usui zelf? Reiki Master Frank Arjava Petter kreeg de originele teksten van Usui zelf in handen en vertaalde die samen met zijn vrouw rechtstreeks uit het Japans. Dit boek laat dus de oorspronkelijke handposities zien uit Usui's handboek. Het is geïllustreerd met ruim 100 foto's om het inzichtelijker te maken. De handposities voor de behandeling van een groot aantal klachten worden gedetailleerd beschreven, zodat het een waardevol naslagwerk is voor eenieder die Reiki beoefent.
Voor het eerst in de geschiedenis van Reiki kunnen nu de handposities en healingtechnieken van Usui zelf rechtstreeks bestudeerd worden. Of je beginneling of Master bent, je kunt nu je kennis uitbreiden door in de voetsporen van de meester te treden.

Reiki
Reiki
Tanmaya Honervogt

Beschrijving: Helende handen voor meer harmonie

Reiki is een eenvoudige techniek voor het overbrengen van genezende energie van een gever naar een ontvanger. Het vermogen om dankzij Reiki genezing tot stand te brengen verwerft men door een afstemming te ontvangen, die een kanaal opent waarlangs energie kan stromen naar de plaatsen waar de grootste behoefte eraan bestaat. Reiki werkt op verschillende niveaus - lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel - en is geschikt voor het behandelen van een grote verscheidenheid van klachten. Daarnaast kan Reiki tot diepgaande veranderingen in iemands leven leiden. Een inleiding in Reiki en handboek voor Reiki- trainingscursussen en -seminars Stap-voor-stap-foto's van de Reiki-handposities Genees jezelf, je familie en vrienden. Je huisdieren en planten Tanmaya Honervogt, Reiki Master- Teacher, beoefental meer dan vijftien jaar Reiki. Zij heeft haar opleidinggenoten bij een van de Reiki Masters die door Hawaya Takata zijn ingewijd. Tanmaya is tevens ervaren in paranormale massage, energiewerk, kleuren- en bloesemtherapie en counseling. De Tanmaya Honervogt School of Usui Reiki geeft gediplomeerde trainingen in de traditionele Usui-methode... een feest voor het oog, en prachtig vormgegeven...'Mary McFadyen, Reiki Master ' .. zonder twijfel het beste boek over Reiki dat ik ooit heb gelezen...' Karen Smith, Reiki Master

Reiki groeiboekje
Reiki groeiboekje
Arie Luijerink

Beschrijving: Reiki groeiboekje

Genezing door aanraking, een droom die al eeuwen leeft onder de mensen. Een droom die voor iedereen werkelijkheid kon worden dankzij de ontdekking - door dr. Mikao Usui - van de werking van universele levensenergie. Dr. Usui, die deze universele levensenergie Reiki noemde, ontwikkelde een methode waarmee men in korte tijd kan leren deze energie te ontvangen en door te geven voor geestelijke en lichamelijke genezing van zichzelf en van anderen.In het eerste deel van dit Reiki-groeiboekje wordt vooral ingegeaan op de vraag wat Reiki nu precies is, hoe het werkt, en hoe we het kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Het bevat een schat aan informatie over het werken met Reiki en over de Reiki-cursus.
In het tweede gedeelte wordt aandacht besteed aan de psychologische achtergronden van het werken met Reiki. Door de praktische opzet, de nuchtere benadering en de beschreven oefeningen is het boekje zowel geschikt voor mensen die nog geen enkele ervaring hebben met Reiki, als voor diegenen die al een Reiki-cursus hebben gevolgd en behoefte hebben aan meer informatie en verdieping.

Reiki als ambacht
Reiki als ambacht
Fons Delnooz

Beschrijving: Reiki als ambacht

Is werken met reiki of helende energie makkelijk? 'Nee!', zeggen de auteurs. Wie met reiki in contact komt, stapt in een onzichtbare wereld. Dit boek licht de sluier op. Ht laat zien wat er werkelijk gebeurt als mensen met reiki werken. Deze werkelijkheid blijkt veel complexer te zijn dan vaak wordt gedacht. De lezer leer hoe hij kan waarnemen of de energie stroomt, hoe hij deze energiestroom kan zuiveren en intensiveren, waarom de energie bij de enen mens wel stroomt en bij de andere niet en ook wat hij daaraan in de praktijk kan doen.
Uniek is de wijze waarop de tekst wordt ondersteund met vele krachtige kleurenafbeeldingen. de gebruikte kleuren zijn namelijk gekozen op hun helende, openende en beschermende werking. De lezer krijgt daardoor een veel diepere afstemming op de symbolen dan wanneer deze in zwart-wit waren afgedrukt.
Reiki als ambacht is een prachtig boek voor iedereen die in reiki is geinteresseerd. Het is zo geschreven dat zowel de beginneling als de ervaren reiki-master veel uit dit boek kan halen. Omdat reiki ook behandeld wordt als het werken met helende energie in brede zin is dit boek ook uitermate geschikt voor helers die op een andere manier met helende energie werken.
Reiki als ambacht dat op allerlei niveaus kan wroden uitgevoerd. dit boek staat voor verkieping. Voor onderzoek. Voor steeds dieper en dieper willen leren wat reiki is en hoe er mee kan worden gewerkt.

Reiki
Reiki
Judith Hilswicht

Beschrijving: Reiki

Reiki is een natuurlijke genezingsmethode. Door handoplegging wordt de Universele Levenskrocht doorgegeven aan mens, dier of plant. Het vrije stromen van deze energie verbindt zich met het innerlijke zelf, leidt tot lichamelijk welzijn en een goede gezondheid, versterkt het zelfbewustzijn en bevordert persoonlijke ontwikkeling. Door zijn natuurlijke eenvoud kan, na een inleidende cursus, iedereen Reiki zowel bij zichzelf als bij anderen toepassen. In Reiki, een praktische cursus in het werken met de Universele Levenskracht beschrijft pedagoge en psychologe Judith Hilswicht hoe eenvoudig het eigenlijk is alle fasen van Reiki te leren beheersen en bespreekt zij stap voor stap de verschillende behandelingsstadia die daartoe doorlopen dienen te worden. Een duidelijk en praktisch boek met vele verhelderende afbeeldingen.


Grote Reiki handboek
W. LubeckGrote Reiki handboek

Beschrijving: De weg van de helende liefde : een fundamentele en complete handleiding voor de Reiki-praktijk

Het meest waardevolle van de kosmische levenskracht REIKI is dat het ons in staat stelt door middel van de uitstraling van Reiki-energie ons innerlijk zelf en ons uiterlijk gedrag in harmonie met elkaar te brengen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer mensen zich van Reiki-inwijdingen en het Reikigenezingsproces bedienen om het oorspronkelijke evenwicht tussen hun psychische en lichamelijke functies te herstellen.

Reiki de tweede graad
Reiki de tweede graad
Arie Luijerink

Beschrijving: REIKI, DE TWEEDE GRAAD

Reiki Masters Arie Luijerink en Marian van Staveren, auteurs van het Reiki-2roeiboekie (Ankertje nr. 193), beschrijven in dit Ankertje de werking en betekenis van de tweede graad van Reiki. Met name de heldere uiteenzetting over de effecten van het werken met de tweede graad op onze persoonlijke en spirituele ontwikkeling maken dit boekje tot een waardevolle aanvulling van hetgeen reeds eerder over dit onderwerp is gepubliceerd. Ook behandeling op afstand valt onder de inwijding Reiki tweede graad en komt in dit Ankertje aan de orde. Door de nuchtere weergave van het onderwerp, de opgenomen ervaringen van mensen die met deze geneeswijze behandeld zijn en de uitvoerige beschrijving van de vele praktische toepassingsmogelijkheden is dit boekje zowel geschikt voor mensen die nog geen enkele ervaring met Reiki hebben, als voor diegenen die zich reeds met de eerste graad hebben beziggehouden en behoefte hebben aan meer informatie en verdieping.

Reiki de weg naar masterschap
Reiki de weg naar masterschap
Arie Luijerink

Beschrijving: De weg naar masterschap

Reiki Master Arie Luijerink, auteur van het Reiki-groeiboekje en Reiki, de tweede graad, beschrijft in dit boekje de oorspronkelijke inhoud en vorm van het Usui-systeem van natuurlijk genezen en de rol die een Reiki Master daarin vervult. Hij beschrijft de inhoud van de cursussen voor de eerste en tweede graad, de wijze waarop een student naar het Masterschap toegroeit, en een aantal van de valkuilen en verleidingen die een Reiki Master op zijn pad kan tegenkomen.
Door de nuchtere benadering van het onderwerp, de vele praktijkvoorbeelden en de persoonlijke ervaringen van de auteur is dit boekje verhelderend voor iedereen die geïnteresseerd is in Reiki en behoefte heeft aan meer informatie en verdieping.

Reiki verhalen
Reiki verhalen
Arie Luijerink

Beschrijving: Reiki-verhalen

Dit Ankertje bevat de spontane en persoonlijke reakties van verschillende mensen die kennis maakten met Reiki, die het aan den lijve ondervonden en zonder er te veel over te filosoferen gewoon opschreven wat ze meemaakten. Mensen die soms niets van Reiki geloofden, maar zich desondanks lieten behandelen, mensen die een cursus deden en vol vertrouwen, of juist vol scepticisme met zichzelf of een ander aan de slag gingen, mensen die zelf geen ervaring hadden met Reiki, maar meemaakten wat er met een gezinslid gebeurde dat behandeld werd, enzovoort. Het zijn verslagen over persoonlijke groei, over heling en soms ook over innerlijke strijd. Door de verschillende stijlen van de schrijvers, is het boeiend te lezen. Soms is de schrijver bijna poëtisch van verwondering over wat Reiki hem brengt, een enkele keer ook bijna schokkend nuchter. Reiki ervaringen is een boekje voor mensen die weinig behoefte hebben aan theorie, maar vooral willen weten wat Reiki nu echt doet in de praktijk.

Mooiste Reiki technieken
Mooiste Reiki technieken
W. Lubeck

Beschrijving: De mooiste Reiki-technieken

Reiki stroomt natuurlijk, altijd, ook zonder onze hulp of toedoen. Met behulp van de juiste aanwijzingen stroomt het echter wel gerichter. Daarbij helpen natuurlijk speciale technieken. De mooiste Reiki-technieken zijn ze zeer behulpzaam om direct en effectief met Reiki te kunnen werken. De in dit boek beschreven technieken zijn zeer actueel en voor een groot deel voor het eerst openbaar gemaakt.
De wereldwijd bekende en erkende Reiki-meesters Walter Lübeck en Frank Arjava Petter introduceren westerse Reiki-technieken en bieden iedereen die zich met Reiki bezighoudt waardevol gereedschap om Reiki gericht en effectief voor heling en bescherming toe te passen.
In dit boek worden technieken voor de eerste, de tweede en de derde graad besproken. Bij de eerste graad ontwaken we en nemen wij verantwoording voor onszelf en onze daden; hier staan het lichaam en de Reiki-zelfbehandeling op de eerste plaats. De tweede graad leert de technieken van genezing op afstand; karma- en affirmatiewerk wijzen ons de juiste richting. Bij de derde graad, de 'Meester-graad', gaat het om het ervaren van onszelf als deel van het 'Grote Al' en het ontplooien van ons kosmisch bewustzijn.
'Het is ons doel om met dit boek werkzame, in het dagelijks leven nuttige en veelzijdig toepasbare Reiki-technieken te introduceren en zowel de theorie als de praktijk ervan duidelijk zichtbaar te maken. Hierdoor kan iedereen zelf de gewenste of meest geschikte techniek bepalen of zich tot innerlijke ontwikkeling laten inspireren en tegelijkerijd veel wetenswaardigheden over energiewerk met Reiki en spirituele heling in het algemeen tot zich nemen'.
(Walter Lübeck en Frank Arjava Petter)

Reiki en edelstenen
Reiki en edelstenen
Ursula Klinger-Raatz

Beschrijving: Reiki en edelstenen

In REIKI EN EDELSTENEN verbindt Ursula Klinger twee natuurlijke, genezende krachten tot één optimale geneesmethode. Enerzijds bewerkstelligt Reiki - de universele levenskracht - de oorspronkelijke harmonie van lichamelijke en psychische functies, anderzijds brengen edelstenen zoveel licht- en kleu ies in de chakra's plooiing, dat de chakra's onbelemmerd hun vitaliserende kracht kunnen oefenen. De eenvoudige, logische opzet van het boekje - eerst worden de eigenschappen van de edelstenen behandeld, daarna de Reiki-handposities en tenslotte de twaalf, Reiki-behandelingen met edelstenen maakt het voor iedereen mogelijk op natuurlijke wijze met behulp van de verborgen krachten van het Universum zich te ontdoen van frustraties, pijn en verdriet om daardoor stevig en gelukkig met beide benen op de grond te kunnen staan.

<Reiki bij dieren
Reiki bij dieren
Petra Nelstein

Beschrijving: Reiki bij dieren

Reiki heeft al velen de weg gewezen naar een dieper contact met hun huisdier. Deze praktische Japanse behandelmethode raakt dan ook steeds meer ingebed in de alternatieve sector, waar de zorg voor het dier zo centraal staat. Boeiende praktijkverhalen en theorie aangevuld met foto's illustreren op heldere wijze hoe reiki toepasbaar is op diverse huisdieren. Begeleiding van zieke en stervende huisdieren neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het 'werkplan' is vooral bedoeld voor degenen die vanuit een praktijk met reiki (willen) werken. Maar ook bij de toepassing van reiki op je eigen huisdier is dit Ankertje een waardevolle gids.

Reiki-leefregels
Reiki-leefregels
Ad Kivits

Beschrijving: Reiki leefregels

In dit boek wordt op heldere wijze uitgelegd hoe je reiki kunt benutten bij het helen van de geest en het verwerkelijken van het Zelf. Daarbij gaat het vooral om de levenshouding die voortvloeit uit het in praktijk brengen van de leefregels die door de grondlegger van reiki, Sensei Mikao Usui, zijn geformuleerd.
Reiki-leefregels is een boek dat een antwoord kan zijn op de vragen, problemen en zorgen waarmee we in ons leven worden geconfronteerd. Een psychologische en spirituele benadering van de reiki-leefregels en vele praktische oefeningen begeleiden de lezer bij het ervaren van antwoorden op zijn vragen in de stilte van het hart, terwijl Reiki stroomt en heelt. De Reiki-leefregels vormen een bron van inspiratie voor het dagelijks leven.
De auteur vond in reiki en de reiki-leefregels een weg waarmee je jezelf kunt bevrijden van alles wat je belemmert werkelijk te ervaren wie je bent.

Reiki de weg van het hart
Reiki de weg van het hart
W. Lubeck

Beschrijving: Reiki de weg van het hart

Reiki behoort momenteel tot de meest geliefde methoden van genezen, ontspannen en zelfverwerkelijking. Reiki bestaat uit een systeem waarin in drie graden de kennis en kracht doorgegeven worden die nodig zijn om de gewenste geestelijke en lichamelijke transformatie tot stand te brengen. Lübeck's REIKI - de Weg van liet Hart is het eerste boek dat de veranderingen per graad in detail beschrijft om vervolgens uit te leggen hoe in de loop van de derde graad de leerling zelf tot reiki-meester uitgroeit, waarna hij op zijn beurt de verworven inzichten en gaven voor anderen kan gebruiken en doorgeven. Met andere woorden: zoals ieder authentiek inwijdingssysteem is ook reiki een gaaf voorbeeld van spirituele recycling. Samengevat bevat Lübeck's REIKI - de Weg van het Hart een zeer effectieve en korte methode om liefde, persoonlijke groei en gezondheid harmonisch te beleven.

Reiki en de andere stralen
Reiki en de andere stralen
Kathleen Milner

Beschrijving: Reiki en andere stralen

Kathleen Ann Milner, schrijfster van dit boek, had juist een galerie gevonden waar ze haar kunst kon exposeren, toen ze kort na elkaar betrokken raakte bij twee auto-ongelukken. Haar carrière en haar leven raakten in een impasse. Met behulp van Reiki was ze in staat zichzelf te genezen. In haar leven gebeurden een serie "onverklaarbare" zaken.

Kathleen ontdekte dat er behalve Reiki nog andere helende Stralen zijn. Dit boek is een verslag van haar spirituele ontwikkeling en bevat een schat aan informatie.

Het Reiki vuur
Het Reiki vuur
Frank Arjava Petter

Beschrijving: Het Reiki vuur

Nieuwe inzichten in de oorsprong van de Reiki-kracht. Een praktisch handboek Frank Arjava Petter, een in Japan verblijvende Duitse Reiki-master, slaagde er als eerste in om het mysterie over de oorsprong van Reiki te doorgronden. In dit boek doet hij uitgebreid verslag van dit onderzoek. Hij bezocht Usui's graf, volgde zijn voetsporen en sprak met zijn leerlingen.

Reiki de derde graad
Reiki de derde graad
Doris Sommer

Beschrijving: De derde graad

Toepassingen van de meester-symbolen

 

 

 

 


 

 

 

 

Wilt u een live consult?

Maak dan a.u.b. eerst een afspraak

__________________

 

 

Spritueel Forum

Winworld is officieel partner van Bol.com, maar draagt geen verantwoording voor de door u afgenomen goederen

Winworld ©

Publisher Website!