Boeken, spiritueel, wetenschappelijk en gezond koken

 


>>>HOME<<<<

WINWORLD PLATFORM

WEBWINKEL

 
 

 

PLATFORM

 

 EXTRA
 

WIN een consult van WinWorld (30 minuten)

(Nederland)
sms WIN CONSULT naar 3010
0,60 p.o.b. maximaal 1 bericht(en)

 
 

Spirituele boeken I Louise Hay I Reiki I Meditatie I Verslaving I Kinderen I Aromatherapie I Koken I Sjamanen |

 

Energetische meditatie
Energetische meditatie
Ton van Gelder

Beschrijving: Energetische meditatie

'Energie is iets datje moet voelen jé moet het voelen stromen. Het gaat erom datje de dynamiek en de wetmatigheden van de energie leert ervaren en dat je die energie kunt manipuleren. Pas dan kan je de verbinding maken met je oorspronkelijk staat en voor een leven kiezen dat moeiteloos is, vanzelfsprekend en feestelijk.'

Aan het woord is Ton van Gelder, een leraar van deze tijd.Verder is hij arts en healer, een autoriteit op het gebied van Chinese en Indiase geneeskunst, die sinds twintig jaar een consultatieve praktijk heeft in alternatieve geneeskunde. Hij schreef enkele gezaghebbende boeken over (oor)accupunctuur en geeft trainingen, cursussen en workshops van New York tot Bali. Hij bekleedt tal van openbare functies zoals directeur van het Instituut voor Energetische geneeskunde, docent en onderwijscoördinator van de prestigieuze Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging en vicepresident van de International Association for Auricular Medicin.

Dit unieke boek legt uit, verklaart en leert je hoe je bij je energie moet komen en waar en waarom je energie blokkeert. Wat de gevolgen zijn voor je stemming of je gezondheid. In Energetische Meditatie heeft de auteur een synthese gemaakt van de belangrijkste technieken uit de Indiase en Chinese geneeskunde om energetische problemen te herstellen. Energetische Meditatie vormt daarbij de sleutel. Dit is een mengeling van het beste uit de klassieke zitmeditatie die zich richt op het bewustzijn, samen met dynamische meditatievormen die gebaseerd zijn op energie.

3 minuten meditaties
3 minuten meditaties
David Harp

Beschrijving: 3 minuten meditaties

30 simpele manieren om uw geest te ontspannen en uw emotionele intelligentie te verhogen.

Meditatie voor vrouwen
Meditatie voor vrouwen
Camille Maurine

Beschrijving: Meditatie voor vrouwen

Meditatie is lang het domein geweest van mannen. Zij ontwikkelden echter technieken waar vooral kluizenaars - de hartstocht, emoties en seksualiteit hadden afgezworen - baat bij hadden, maar die voor moderne vrouwen ongeschikt zijn. Om hier verandering in te brengen, schreef het echtpaar Maurine-Roche Meditaite voor vrouwen: een opgewekt boek vol tips, oefeningen, meditatie en overpeinzingen.

Apotheek voor de ziel
Apotheek voor de ziel
Osho

Beschrijving: Apotheek voor de ziel

101 meditatie- en bewustzijnsoefeningen voor ontspanning en emotioneel welbevinden

Deze huisapotheek van Osho bevat 101 recepten voor een goed en evenwichtig leven: eenvoudige meditatie-oefeningen die je makkelijk zelf kunt doen om het leven liefdevol en ontspannen vanuit je hart en ziel te beleven. De oefeningen helpen je de aandacht te richten op het hier en nu, en dat stemmetje dat altijd in je hoofd kletst, te laten voor wat her is.
Heel gebruiksvriendelijk gerangschikt in rubrieken die uiteenlopende situaties, symptomen of doelen behandelen, biedt Apotheek voor de Iel praktische methoden en kleine technieken die door iedereen te gebruiken zijn bij verschillende situaties in het leven van alle dag. Iedereen kan ze toepassen voor opheffing van stress, het omgaan met stemmingen en het onderhouden van relaties.

Handen meditatie
Handen meditatie
Roeland Frank Hoefsloot

Beschrijving: Handen Meditatie

een praktische handreiking om meditatief, creatief en kunstzinnig vorm te geven aan het dagelijks leven

Misschien herken wel dat je met jezelf een innerlijk gesprek voert over het gaan werken aan jezelf, over voornemens. 'Dit jaar ga ik.., deze week ga ik.., vandaag ga ik.." Zo'n gesprek kun je vele dagen en soms zelfs vele jaren met jezelf voeren zonder dat het tot resultaten leidt. Heel diep van binnen weet je dat er iets moet veranderen, dat er een diep verlangen is om in contact te zijn met jezelf. In dit hoek geeft Roeland Frank Hoefsloot, agoog, kunstenaar en kunstzinnig hulpverlener aan hoe je letterlijk kunt vorm geven aan je verlangen waarbij je handen de weg wijzen! Door de handenmeditatie te doen, en eventueel daaraan gekoppeld een traject van 65 creatieve- en kunstzinnige opdrachten, kun je stap voor stap op een wonderbaarlijke wijze greep krijgen op je leven.

Meditatie
Meditatie
Rudolf Steiner


Beschrijving: Meditatie door Rudolf Steiner

Dat we in een tijd leven waarin bovenzinnelijke ervaringen verder toenemen en wellicht gemeengoed zullen worden, betekent niet dat de antroposofische scholingsweg achterhaald is. Het is een weg die je bekend maakt met de problemen die je onderweg kunt tegenkomen en tegelijkertijd de oplossingen ervoor aanreikt. Het resultaat is niet alleen belangrijk voor je inzicht in de geestelijke wereld, maar ook voor je vaardigheden in de fysiek-zichtbare wereld. (Ga 12, 16 en 17) Werken en voordrachten, deel d2.

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie
Meditatie was volgens R. Steiner een helder omschreven en duidelijke activiteit. In 'Meditatie' zijn drie boeken gebundeld die een aanvulling zijn op eerder verschenen werk (onder andere 'De weg tot inzicht in hogere werelden') en waarin dieper en specifieker op meditatie wordt ingegaan. Ze bevatten beschouwingen over meditatie, naast ervaringen en praktische instructies. Ook de scholingsweg, de trappen van inwijding en ontmoeting met bovenzinnelijke wezens komen aan de orde. Het nawoord van R. Munniks is zeer verhelderend en geeft een overzicht van de antroposofische scholingsweg. 'Meditatie' is een deel uit de serie 'Werken en voordrachten' en is ook weer goed verzorgd met uitgebreide aantekeningen. Ondanks de moeilijke materie is het waardevol voor iedereen die zich met innerlijke ontwikkeling bezighoudt.
(Biblion recensie, J. Tietema-van der Sommen)

 

Praktisch handboek meditatie en spirituele ontwikkeling
Praktisch handboek meditatie en spirituele ontwikkeling
Mike George

Beschrijving: Praktisch handboek meditatie en spirituele ontwikkeling

Paperback | 2009

Dit boek biedt u een inleiding over de kunst van meditatie, waarbij u de basis legt voor een gestage spirituele ontwikkeling. Aan de hand van tien lessen krijgt u specifieke inzichten over de praktijk van raja yoga, met praktische meditatieoefeningen om u te helpen de methode en de onderliggende leerstellingen te begrijpen. De lessen omvatten: een inleiding tot de praktijk van meditatie; herontdekking van de ware identiteit en aard van het Zelf; praktische meditatie; de vorming van de persoonlijkheid; de verschillende bewustzijnsniveaus verkennen en begrijpen; herstel van de relatie tot God; het begrijpen van de heersende natuurwetten in het universum; het spiritueel begrijpen van de manier waarop de levensdans op aarde zich heeft ontwikkeld; het begrijpen van de historie en geografie van tijd; de verschillende bewustzijnsniveaus verkennen en begrijpen. Met dit toegankelijke, overtuigende en uitdagende boek komt u erachter dat meditatie veel meer een ervaring is dan iets wat je doet, veel eerder een ontwikkeling is dan een prestatie, eerder een gestage reis is en niet zozeer het bereiken van een bestemming. Neem de tijd, wees geduldig en aarzel niet om terug te vallen op het basisprincipe van les één: de ware identiteit van het Zelf is de basis van alles.

Zen begin
Zen begin
Shunryu Suzuki

Beschrijving: ZEN-BEGIN

Eindeloos met zen beginnen

Shunryu Suzuki, niet te verwarren met de andere grote zen-meester Daisetz Suzuki, heeft er net als laatstgenoemde toe bij gedragen dat de zen-traditie voor het Westen toegankelijk werd. Lag bij zijn vijftig jaar eerder levende naamgenoot de nadruk vooral op het begrip 'satori' (verlichting), bij Shunryu ging het vooral om het leven met zen. Zijn leven was een volkomen uitdrukking van de zen-weg; man en methode vielen samen. Bij zen gaat het altijd om openstaan, opnieuw beginnen, waarbij plaats moet zijn voor twijfels, vragen en het vermogen de dingen steeds nieuw en fris te zien. Dat wordt in dit boekje benadrukt. Zen beoefenen is eindeloos beginnen.

Meditatie in alle eenvoud
Meditatie in alle eenvoud
B. Gunaratana

Beschrijving: Meditatie in alle eenvoud

Na de succesvolle uitgave Boeddhisme in alle eenvoud presenteren wij nu een vergelijkbaar boek over boeddhistische meditatietechnieken: Meditatie in alle eenvoud. De eerste druk van de Engelstalige editie verscheen veertien jaar geleden, maar de hier aangeboden vertaling is gebaseerd op de recent herziene editie. Met opmerkelijke helderheid en humor neemt Bhante Gunaratana de lezer bij de hand om hem stap voor stap in te wijden in de mythen, waarheden en heilzame effecten van meditatie en de beoefening van aandachtig-zijn. Hij maakt ons duidelijk dat we van nature al alles in huis hebben om aandachtiger, productiever en vrediger te leven. In simpele bewoordingen onthult de schrijver welke hulpmiddelen ons bij het mediteren van dienst kunnen zijn, wat de uitwerking van mediteren is en hoe we ons dagelijks leven ermee kunnen verrijken.

Bhante Henepola Gunaratana werd op twaalfjarige leeftijd in Sri Lanka tot boeddhistisch monnik gewijd en studeerde tevens filosofie.

Waar je ook gaat, daar ben je
Waar je ook gaat, daar ben je
Jon Kabat-Zinn

Beschrijving: Waar je ook gaat, daar ben je

Paperback | 2009

'Meditatie is niet zozeer een manier om je terug te trekken uit de wereld, het is veeleer een levenskunst, een methode die het mogelijk maakt te genieten van en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet, waar je het ook doet - iedere dag weer.'

In Waar je ook gaat, daar ben je zet Jon Kabat-Zinn uiteen hoe de essentie van boeddhistische meditatie - aandacht - deel kan gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Veelal aan de hand van voorbeelden die voor iedereen herkenbaar zijn, laat hij zien hoe meditatief leven en werken eruitzien, welke weerstanden we tegenkomen en hoe we daar mee om kunnen gaan. Mediteren betekent niet dat je jezelf een bepaalde methode oplegt om dingen te veranderen, het is ontspannen en aandachtig aanwezig zijn - in stilte maar ook wanneer je de kinderen naar school brengt of het fornuis schoonmaakt.

Dit boek is in zijn eenvoud en levendigheid een diepgaand werk. Het laat beginnende beoefenaars op een aangename, zeer directe manier kennismaken met meditatie en voedt diegenen die al wat langer regelmatig de stilte opzoeken met nieuwe inspiratie en inzichten. Waar je ook gaat, daar ben je onthult de eenvoud en de diepte van het meditatieve pad en leert ons steeds opnieuw open te staan voor de rijkdom van ieder moment.

Nu meditatie of nooit
Nu meditatie of nooit
Steve Hagen

Beschrijving: Nu meditatie of nooit

Hardcover | 2008

Meditatie nu of nooit van zenpriester en boeddhistisch leraar Steve Hagen is een glasheldere uiteenzetting van boeddhistische meditatie. Hagen geeft bruikbare en begrijpelijke adviezen aan zowel beginnelingen als gevorderde beoefenaars. Aan bod komen onder meer: eenvoudige oefeningen die nodeloos gecompliceerde vormen van meditatie overbodig maken; een antwoord op de vraag waar tijdens het mediteren de meeste beoefenaars 'vastlopen' en hoe dat probleem kan worden aangepakt; een unieke visie op meditatie: niet 'gewoon' als een spirituele techniek, maar als levenswijze.

Transcendente meditatie
Transcendente meditatie
Wolfgang Schachinger

Beschrijving: Transcendente Meditatie

Transcendente Meditatie, kortweg TM, is een eenvoudige en natuurlijke methode om zuiver bewustzijn en innerlijke stilte te ervaren, waarbij een grote lichamelijke en geestelijke ontspanning optreedt. De lichaamsenergie wordt geregenereerd, het is een oeroude techniek, gebaseerd op de Veda's en door Maharishi Mahesh Yogi vanuit de oorspronkelijke traditie toegankelijk gemaakt voor de moderne westerse mens.

De innerlijke I Tjing
De innerlijke I Tjing
Ming, L. & Liu I-ming

Beschrijving: De innerlijke I Tjing

het boek der veranderingen als meditatie

De I Tjing, 'Het Boek der Veranderingen' wordt beschouwd als de oudste, klassieke tekst die door de Chinese geschiedenis heen een onovertroffen aanzien en populariteit heeft afgedwongen. Deze wijsheidstekst heeft al meer dan 3000 jaar de aandacht getrokken van filosofen, politici, mystici, spiritueel-alchemisten, yogi's en orakelaars. Tegenwoordig houden steeds meer wetenschappers, als wiskundigen en biologen, maar ook organisatiedeskundigen, het voor een boek met fundamentele principes. Liu I-ming schreef dit boek rond 1796. Behalve taoïst was hij zeer goed ingevoerd in het confucianisme en boeddhisme. Met dit boek maakte hij van de I Tjing een gids voor een veelomvattende zelfverwerkelijking die de lezer/student zelf aangaat. De Innerlijke I Tjing is de enige I Tjing die zich niet zozeer richt op de relatie tussen de lezer/student en zijn buitenwereld, maar zich bovenal richt op zijn innerlijke ontwikkeling en helderheid. Deze I Tjing is daarom één grote meditatie. Het eerste deel van deze uitgave bevat de grondtekst van de I Tjing: de 64 hexagrammen met hun namen en oordelen, plus de lijnteksten bij de in totaal 384 afzonderlijke lijnen. De auteur, Liu I-ming,een ingewijde in het taoïsme, vulde dit alles aan met zijn commentaar. Het tweede deel bevat zijn commentaar op twee secties, die bekend staan als de 'beelden' en de 'vermengde hexagrammen'.

De weg van de meditatie
De weg van de meditatie
J. Main

Beschrijving: De weg van de meditatie

De centrale boodschap van het Nieuwe Testament luidt: er is slechts één gebed, en dat is het gebed van Christus. John Main beschrijft het als de stroom van liefde die ononderbroken vloeit tussen Jezus en zijn Vader. Die rivier van liefde is de Heilige Geest. John Main is ervan overtuigd dat het onze taak is ons open te stellen voor die stroom van liefde, wanneer wij een volwaardig leven willen leiden. Daartoe moeten we de weg van de stilte leren bewandelen met behulp van de veeleisende discipline van de meditatie. Dit boek is een bundeling van lezingen van John Main rond het thema van de meditatie. Hij leidt ons binnen in de vele aspecten van het stille gebed. Hij omschrijft de weg van de mantra als een pelgrimstocht, waarop wij moeten leren verstrooidheden achter te laten en onszelf te overstijgen om zo ten volle te kunnen leven in de liefde en de stilte van God. Opvallend kenmerk van het boek is de steeds terugkerende klemtoon op de eenvoud.

Helende meditaties
Helende meditaties
Louise L. Hay

Beschrijving: Helende meditaties

Met deze verzameling meditaties en affirmaties deelt Louise Hay met ons haar levensfilosofie. Zij bespreekt een veelheid van onderwerpen, zoals bijvoorbeeld verslavingen, angsten, zelfwaardering en sprituele wetten.
Met haar liefdevolle inzichten levert zij een bijdrage aan ons lichamelijk, psychisch en emotioneel welbevinden.
Louise Hay onderwijst metafysische levensprincipes. Zij is bekend geworden door haar bestsellers Je kunt je leven helen en Gebruik je innerlijke Kracht.
Vanaf het begin van haar loopbaan heeft ze anderen geholpen om hun creatieve mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken voor persoonlijke groei en heelwording.
Louise's boeken zijn vertaald in 23 talen en worden in 30 landen uitgegeven.

Meditaties voor hart en ziel
Meditaties voor hart en ziel
Louise L. Hay

Beschrijving: Meditaties voor hart en ziel

De meditaties in dit boek zijn geschreven om ons te helpen contact te maken met deze bron en om meer van het leven te gaan begrijpen. Als we bereid zijn om open te staan voor nieuwe ideeën en om op een nieuwe manier tegen problemen aan te kijken, verandert ons leven ten goede.

Kaarsen werken met de kracht van licht
Kaarsen werken met de kracht van licht
Petra Sonnenberg

Beschrijving: Kaarsen - werken met de kracht van licht

Kaarsen zijn symbolen van licht, toewijding en overgave. In relatie met kleuren en geuren spreiden zij hun kracht ten toon. In dit boek worden voornamelijk kaarsenrituelen behandeld: deze rituelen helpen ons een middelpunt in ons leven te creëren. Kaarsen bieden bij meditatie grote steun en zorgen ervoor dat wij met ons innerlijke licht in contact kunnen komen. Altaarkaarsen, offerkaarsen, astrologische kaarsen en dagkaarsen hebben allemaal hun eigen betekenis. Hoe ze gemaakt moeten worden en hoe kleuren en geuren verwerkt kunnen worden, wordt hierin door de auteurs nauwkeurig beschreven. Aan de hand van talrijke praktische voorbeelden en schema's toont Magdalena Caland hoe de 'Kracht van Kaarslicht' een harmonische persoonlijke ontwikkeling kan bevorderen.
Er bestaat bijna geen geloof ter wereld dat zich bij de uitvoering van haar erediensten en rituelen niet bedient van kaarsen. Maar hoewel er in bijna iedere liturgische handleiding ruim aandacht wordt besteed aan het gebruik en de functie ervan, op de diepere betekenis en de achtergronden van het branden van kaarsen worden zelden ingegaan of uitleg gegeven.

Kaarsen - Werken met de Kracht van Licht doet dit echter wel. Op korte, maar van inzicht getuigende wijze, behandelen de auteurs, na inleidende opmerkingen over licht en vuur, diverse kaarssoorten en hun kleurensymboliek, de manier van vervaardigen, van planeten, van het tijdstip en van rituele onderdelen zoals altaar, kandelaar, wierookvat etc., alsook verschillende rituelen, waarvan het boek vele schematische voorbeelden geeft.

Kaarsen - Werken met de Kracht van Licht is een volledig herziene uitgave van Over het branden van kaarsen. Deze geheel herziene uitgave is voorzien van bijdragen door Petra Sonnenberg en schitterende full colour illustraties. Hierdoor is een handleiding voor het 'Werken met (kaars)Licht' tot stand gekomen die het branden van kaarsen in een actueel, modern licht stelt.

Engelenwijsheid
Engelenwijsheid
Margaret Neylon

Beschrijving: Engelenwijsheid

Paperback | 2008

Wat is er mooier dan de dag te beginnen met een opwekkende engelenboodschap? De Ierse schrijfster Margaret Neylon heeft met haar boeken 'Engelenmagie' en 'Open je hart voor engelenliefde' een groot lezerspubliek bereikt. 'Engelenwijsheid' (voorheen onder de titel 'Een engel voor elke dag' uitgebracht) verschijnt nu in een nieuwe uitvoering, zodat het fraai aansluit bij haar overige boeken en de reeks succesvolle meditatie boekjes van Altamira-Becht.
Ontdek in 'Engelenwijsheid':
- welke engelen heersen over de tekens van de dierenriem;
- hoe engelen inwerken op speciale gebeurtenissen en rituelen;
- hoe een beetje hulp van engelen het dagelijks leven verlichten kan.

Engelenmagie
Engelenmagie
Margaret Neylon

Beschrijving: Engelenmagie

Paperback | 2002

Volgens een oude joodse wijsheid zit op elke grasspriet een engel die hem toefluistert: `Groei, groei!´ De Ierse schrijfster Margaret Neylon houdt zich al zo´n tien jaar intensief bezig met engelen. Zij is ervan overtuigd dat speciale gaven of een bepaalde geloofsrichting niet vereist zijn om een engel te `hebben´ - geloven dat engelen bestaan is voldoende. Engelen zijn altijd aanwezig, maar ze dwingen ons niet hen te zien. De rituelen, meditaties, oefeningen en visualisaties die Neylon in haar boek beschrijft, zijn nuttige hulpmiddelen om in contact te komen met engelen en hun inspirerende kracht te ondergaan.
Engelenmagie leert je onder meer hoe je met een vleugje magie:
* verandering creëert door (zelf opgeworpen) obstakels uit de weg te ruimen;
* liefde een extra dimensie geeft door ruimhartigheid en zelfkennis;
* je leven verrijkt door je te laven aan de onuitputtelijke bron van de Schepping;
* mee kunt werken aan de verbetering van ons milieu;
* jezelf en al wie je dierbaar zijn kunt beschermen.
Boeken over engelen vinden al jaren gretig aftrek, zoals onze kaartenset Het orakel van de engelen (inmiddels de zesde druk) bewijst. De combinatie van de thema´s engelen en magie in dit speelse boekje bieden extra verkoopmogelijkheden.

Klankschalen en hun therapeutische toepassingen
Klankschalen en hun therapeutische toepassingen
Anneke Huyser

Beschrijving: Klankschalen en hun therapeutische toepassingen

Paperback | 2009

In deze geheel gereviseerde editie van 'Klankschalen en hun therapeutische toepassingen' worden de belangrijkste praktische kanten van de helende en transformerende energieën van klankschalen besproken. Door middel van oefeningen wordt de lezer uitgenodigd tot het ervaren van klanken, tonen, trillingen, kleuren en innerlijke belevingen. Deze herziene editie is voorzien van nieuw beeldmateriaal.

Handboek meditatief ontspannen
Handboek meditatief ontspannen
Jon Kabat-Zinn

Beschrijving: effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress

Dr. Jon Kabat-Zinn ontwikkelde aan de universiteit van Massachusetts een gedurfd en succesvol programma voor mensen die gebukt gaan onder zware stress. 'Handboek meditatief ontspannen' is gebaseerd op het trainingsprogramma dat zijn patiënten in de stresskliniek volgen, en is bestemd voor iedereen, gezond of niet, die zijn of haar beperkingen wil overstijgen en wil groeien naar hogere niveaus van gezondheid en welbevinden. Kabat-Zinns systematische aanpak om nieuwe vormen van beheersing en wijsheid in ons leven te ontwikkelen is gebaseerd op onze innerlijke talenten om te ontspannen, aandacht te schenken, bewust in het hier en nu te leven en tot inzicht te komen. Inspiratiebron van dit model zijn boeddhistische meditatietechnieken.

Emoties
Emoties
Osho

Beschrijving: Emoties. Vrij van angst, woede en jaloezie

Juist in moeilijke situaties is het belangrijk dat men zich niet door zijn emoties laat overweldigen. Osho's inzicht in de emotionele natuur van mensen reikt veel verder dan die van de conventionele psychologie. In dit boek maakt hij de lezer vertrouwd met de mogelijkheid iedere situatie met rust en bezinning tegemoet te treden.

Oefenen in leven
Oefenen in leven
J. van Deenen

Beschrijving: Oefenen in leven

Veel mensen willen wel 'iets' met spiritualiteit en zoeken naar een meditatievorm of gebed als gids. Het Latifa-gebed, afkomstig uit het soefisme, is zo'n gids. Door middel van enkele woorden, ademhaling en aanraking helpt het je om contact te maken met wat je ten diepste beweegt. Een wonderlijk rijk gebed dat ingaat op je bestaan, verlangen, hoop, vertrouwen, overgave en liefde.

Bevrijdend inzicht
Bevrijdend inzicht
Frits Koster

Beschrijving: Bevrijdend inzicht

Een kennismaking met boeddhistische psychologie en inzicht-meditatie

Met dit boek kan de lezer kennismaken met de psychologie van het Theravada-boeddhisme, als bakermat voor alle later ontstane stromingen in het boeddhisme.
Op een eenvoudige en heldere manier beschrijft Frits Koster een aantal elementaire aspecten van het boeddhisme, zoals de vier Nobele Waarheden, karma en wedergeboorte. Ook komen verschillende meditatievormen aan bod en wordt er specifiek aandacht geschonken aan de beoefening van vipassana- of inzichtmeditatie. Na een praktische uitleg van de werking van inzichtmeditatie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vruchten van meditatie: wijsheid en zuiverheid van geest.
In het laatste deel komen onderwerpen als gezondheid, therapie, relaties, communicatie en stress aan bod en worden principes en vruchten van inzichtmeditatie vertaald naar onze westerse samenleving.
Alle hoofdstukken kunnen los van elkaar gelezen worden, terwijl het geheel een rijke kennismaking biedt met de boeddhistische psychologie en inzichtmeditatie.

Energetische meditatie werkboek
Energetische meditatie werkboek
Ton van Gelder

Beschrijving: Werkboek Energetische Meditatie

Toen de Boeddhistische monniken over de Himalaya's trokken om het Boeddhisme in China te verspreiden, troffen ze daar een samenleving aan die Taoïstisch georiënteerd was. De vermenging van die twee grote culturen heeft een schat aan inspirerende bewegingen opgeleverd. Vooral de combinatie bewustzijn en energie is nergens zo uitgekristalliseerd als in Energetische Meditatie. Die parel vormt de grondslag van het Werkboek Energetische Meditatie, het nieuwe boek van Ton van Gelder en Fiona de Vos. Op meesterlijke wijze schilderen zij het landschap waarbinnen het Indirecte Pad ligt en beschrijven zij op heldere wijze hoe je dat Pad kunt begaan.
Mantra's
Mantra's
S. Sivananda Radha

Beschrijving: Mantra's

MANTRA'S Woorden van kracht

Mantra's of mantrams zijn gesproken of gezongen woorden die diep kunnen inwerken op het fysieke, emotionele en mentale niveau. Helder zet de auteur uiteen waaraan juist deze woorden hun kracht ontlenen. Swami Sivananda Radha geeft toelichting op de diepere betekenis van traditionele en meer bekende mantra's. Ze geeft adviezen hoe men in het dagelijkse leven gebruik kan maken van mantra's en laat zien hoe deze heilige woorden kunnen dienen als middel om zich te concentreren en het bewustzijn te vergroten. Mantra's kunnen ook worden gebruikt ter ondersteuning van processen van emotionele en fysieke heling.

Boeddhistische psychologie
Boeddhistische psychologie
Robert Hartzema

Beschrijving: Boeddhistische Psychologie

Paperback | 2008

Dit boek geeft een helder overzicht van de verschillende psychologische inzichten en oefeningen uit de vier belangrijkste boeddhistische stromingen – hinayana, mahayana, vajrayana (tantra) en dzockchen – die elkaar naadloos aanvullen en uiteindelijk kunnen leiden tot de ultieme bevrijding of verlichting. Daarnaast vergelijkt de auteur deze inzichten regelmatig met de westerse psychotherapie. Het boek bevat een schat aan kennis voor ieder die werkelijk op zoek is naar bewustwording en bevrijding, of zich bezighoudt met meditatie en het ontwikkelen van oplettendheid (mindfulness).

Een blik in het hiernamaals
Een blik in het hiernamaals
I.L. Bonta

Beschrijving: Een blik in het hiernamaals

neurochemie van transcendentale belevenissen

In dit boek staat echter het idee centraal dat een Bijna-Dood-Ervaring een subjectieve gewaarwording is die berust op het goed te definiëren veranderingen in de neurochemie van de hersenen. Zulke neurochemische defecten komen overeen met processen in de hersencellen die zich voordoen bij mensen met schizofrenie. Omdat transcendentale fenomenen vanuit een medisch-wetenschappelijke hoek wordt belicht, is dit boek vooral bedoeld voor medici en een algemeen intellectueel geschoold lezerspubliek.

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie
In dit boek worden op wetenschappelijke wijze dwarsverbanden gelegd tussen 'bijna-dood-ervaringen' (BDE's), i.e. de transcendentale belevenissen voorafgaand aan het betreden van het hiernamaals, en ervaringen uit de belevingswereld van personen, die lijden aan schizofrene psychosen. De schrijver gaat ervan uit dat bij BDE stoornissen in circuits van zenuwcellen optreden die vergelijkbaar zijn met de functionele afwijkingen in de hersenen van schizofrene patienten. Deze hypothese wordt door hem in levendig proza onderbouwd door onder meer het spoor terug te volgen naar Bijbelse bronnen, waaruit kan worden afgeleid dat de mystiek-religieuze gewaarwording van een hiernamaals kan worden vergeleken met het werk binnen de huidige neuro-psychiatrie. Daarnaast roepen het gebruik van psychedelische middelen en Transcendentale Meditatie prikkelende vragen op voor medische wetenschappers om BDE te heroverwegen. Het boek wordt afgesloten met een register, noten en literatuuroverzicht.
(Biblion recensie, Ruud Booms)

Sleutel tot zelf-bevrijding
Sleutel tot zelf-bevrijding
Christiane Beerlandt

Beschrijving: De sleutel tot zelfbevrijding

Hardcover | 2002

Na een eerste deel met praktische wenken over hoe men zijn leven in handen kan nemen, gaat het boek diep in op de psychische, emotionele en mentale achtergronden van meer dan1100 ziekten en kwaaltjes.
Nu uitgebreid met met o.a. ADHD, mond- en klauwzeer, hoofdpijnen, burnout, seksuele verslaving, glutengevoelige darmspruw, enz.

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie
Ziekten kunnen ons veel zeggen over onze lichamelijke en geestelijke toestand. Dit fenomenologisch principe is reeds eerder uitgewerkt en beschreven door Dethlefsen, Dahlke en anderen. In dit lijvige boek wordt in het eerste, volledig herschreven deel uitgelegd hoe de auteur een oplossing gevonden heeft om door positief om te gaan met ziekten een beter, gezonder en vreugdevoller leven te krijgen. In het tweede deel worden ziekten, symptomen en kwalen afzonderlijk alfabetisch behandeld naar groep ziekten of orgaansystemen. Per onderdeel wordt vermeld wat dit orgaan, deze ziekte enz. te betekenen heeft, waarna een psychologisch advies volgt hoe je jezelf kunt genezen door je leven te veranderen. Dit deel bevat tweehonderd ziekten meer dan de vorige druk, sommige lemma's zijn uitgebreid. Tot slot een index en een serie korte omschrijvingen van boeken van dezelfde schrijfster. Het dikke boek is zeer populair geschreven en bedoeld als naslagwerk voor iedereen die ervaart dat ziekte meer te betekenen heeft dan een niet functionerend orgaan. Men zal zich echter wel moeten realiseren dat men bij ernstige ziekten echt deskundige hulp nodig heeft. Geen illustraties. Gedrukt in twee kolommen.
(Biblion recensie, Redactie)

 

 

 

 


 

 

 

 

Wilt u een live consult?

Maak dan a.u.b. eerst een afspraak

__________________

 

 

Spritueel Forum

Winworld is officieel partner van Bol.com, maar draagt geen verantwoording voor de door u afgenomen goederen

Winworld ©

Publisher Website!