: HOME

Maart 2010. We hebben wederom een oproep voor onze dochter voor ons liggen. Je beslist niet voor jezelf, maar je beslist weer eens op de lange termijn voor je kind. In hoeverre uw kind hierin mee kan 'oordelen' ligt aan de ontwikkeling en inzicht van het kind zelf. Maar de beslissing ligt bij de ouder. Er zijn vele voor's en tegen's. Jaarlijks worden er weer velen gevaccineerd, met als info een beknopt foldertje. Sluit je je ogen, en neem je maar kwakkeloos aan wat er in het foldertje staat? Besluit je in de grote stroom mee te gaan? Wat is de grote stroom nu eigenlijk, kan je jezelf afvragen, want het lijkt dat steeds meer mensen elkaar gaan tegenspreken?. Volg niet de grote massa, met hun Blaatgedragingen, maar zoek zelf je eigen weg hierin, onderzoek deze wel, maar weet dat je je best doet, en veroordeel dan jezelf hier later niet op. Er moet gewoon een keuze worden gemaakt, je doet vervolgens je best....en dan is het goed!

___________________________________________________________

 

‘Aan het licht brengen en onder ogen zien: de verzwegen kant van de farmaceutische industrie en (HPV)vaccinaties’
Laat uw kinderen informeren, niet injecteren!

griepprik

 

Door Drs. John Consemulder,
drs counsemulderNeuropsycholoog en onafhankelijk bewustzijnsonderzoeker

 

‘Vrees voor nieuwe mislukking. Overheid peilt belangstelling griepvaccin. Het kabinet wil voorkomen dat de inenting tegen Mexicaanse griep net zoveel weerstand oproept als die tegen baarmoederhalskanker.’ Dit is het kopje van een stuk tekst op de voorpagina van het dagblad Trouw van vandaag.

De tekst is geschreven door Sander Becker en Nicole Lucas. De weerstand tegen de inenting ‘tegen baarmoederhalskanker’ is vooral ontstaan na informatieve en feitelijke artikelen en teksten, geschreven door onder andere onderzoeksjournalist Désirée Röver (zie ook haar zojuist verschenen boek over baarmoederhalskanker) en ondergetekende.

Al zeer snel volgden betrokken websites als WantToKnow, Niburu, Argusoog en Verontrustemoeders.nl (enkele van deze websites volgen al jaren zorgvuldig het ware nieuws met betrekking tot vaccinaties en andere gezondheidsbedreigende en verzwegen feiten.) en Hyves groeperingen met het doorsturen en reageren op de artikelen.

Uiteindelijk volgde er direct en indirect een soort ‘butterfly effect’ (een kleine verandering – te vergelijken met het plaatselijke uitslaan van de vleugels – kan een veel grotere verandering bewerkstelligen), een sneeuwbaleffect die uiteindelijk mede heeft veroorzaakt dat er plaatselijk maar 20 tot 30 % van de kinderen kwam opdagen voor de ‘vrijwillige’ baarmoederhalskankerinentingen.Met z’n allen in de rij om een I-Pod te verdienen?

Een enorm succes, vanuit de gedachte dat vele duizenden kinderen zich nu wel lieten beschermen en niet kozen voor valse immuniteit en gevaarlijk gif, insecteneiwit, immuunsysteem dol makende olie substanties en genetisch gemanipuleerde ingrediënten. Maar geen succes voor het RIVM, dat met de handen in het haar zich moest beraden waarom de beoogde (en verwachte) 70 % opkomst ditmaal niet was behaald.

Het benoemen van deze feitelijke artikelen en teksten als “Indianenverhalen” en “Broodje Aap verhalen” door het RIVM en de media getuigt niet alleen van weinig respect, het geeft ook aan hoezeer deze instanties bang waren geworden dat het volk ‘besmet’ zou worden met de ‘aanstekelijke ziektes die betrokkenheid en feitelijke waarheden heten’.

Het is dan ook zeer opvallend te noemen wat het ware doel is van de inlichtingen die de overheid nu wenst te verkrijgen van het volk. “Het is de bedoeling dat de vaccinatie, die mogelijk al in oktober begint, minder weerstand oproept dan de inenting tegen baarmoederhalskanker”. Ook kijkt het ministerie van volksgezondheid “nadrukkelijk wat er de vorige keer misging met de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.”

Eindelijk wordt een grote groep mensen bereikt met de informatie over de verzegen kant van vaccinaties, de levensbedreigende ingrediënten en de ineffectiviteit en onzekere langetermijneffecten van alle vaccinaties!

Het probleem (of eigenlijk de oplossing) is dat er de vorige keer juist weinig misging, maar voor het eerst in de geschiedenis van vaccinaties eindelijk iets goed ging. Eindelijk wordt een grote groep mensen bereikt met de informatie over de verzegen kant van vaccinaties, de levensbedreigende ingrediënten en de ineffectiviteit en onzekere langetermijneffecten van alle vaccinaties!

En is dit misschien niet de ware reden waarom onze overheid strijdt tegen de verhalen van ‘Indianen en – genetisch gemanipuleerde – Apenbroodjes’? Wat Minister Klink van volksgezondheid in ieder geval vanaf het begin al duidelijk heeft gemaakt, is dat vaccinaties vooral ‘kosteneffectief’ moesten zijn.

________________________________________________________

John Consemulder Eigentijds Festival 2009 lezing

Een belangrijke lezing in 5 delen van Drs. John Consemulder over (HPV-en andere) ‘Vaccinaties, de farmaceutische industrie en het zelfhelend vermogen’, gefilmd 12 juni 2009 op het Eigentijds Festival 2009. Zie ook de andere delen. Belangrijke informatie op het gebied van alle vaccinaties, het zelfhelend vermogen en veel meer. Hier vindt u veel informatie die uw beslissing om NEE te zeggen tegen ALLE vaccinaties kunnen ondersteunen!

deel 1

 

http://www.youtube.com/watch?v=oS-Wl3YSxYU deel 2

http://www.youtube.com/watch?v=OY6FUhO_zNA deel 3

http://www.youtube.com/watch?v=8Nmn6xLrQPg deel 4

http://www.youtube.com/watch?v=K6r1Kcqpg1Y deel 5

Lezing John Consemulder ‘Vaccinaties, de farmaceutische industrie en ware immuniteit’ voor ‘De Lezing’

deel 1 t/m 5: Een andere belangrijke en informatieve lezing van Drs. John Consemulder over (HPV-en andere) ‘Vaccinaties, de farmaceutische industrie en het zelfhelend vermogen’, gefilmd maart 2009 voor ‘De Lezing’ (www.delezing.nl). Zie ook de andere delen, met name de misdadige manipulatieve praktijken van de farmaceutische industrie en de belangverstrengeling met artsen en politici (zelfs Gezondheidsraad!) komen feitelijk aan bod!
http://www.youtube.com/watch?v=NXvY_8e5Ctw deel 1

http://www.youtube.com/watch?v=m86f_-twZR4 deel 2

http://www.youtube.com/watch?v=ynYTgBWDDow deel 3

http://www.youtube.com/watch?v=w5_DhzkAC8s deel 4

http://www.youtube.com/watch?v=TG5zqsSSJsY deel 5

____________________________________________________________

En een lage opkomst hoort vast niet bij het kostenplaatje. Een lage opkomst is ook niet positief voor de te verwachten winst van de farmaceutische industrie, zeker met de griep ‘pandemie’ die nu ons wordt voorgeschoteld. Farmaceut Baxter (dezelfde club die ‘per ongeluk’ en onbestraft naar 18 landen vaccins verstuurde die het vogelgriepvirus bevatte) staat voor aan de rij om het griepvaccin te mogen produceren!

Destijds is veel te weinig aandacht besteed aan emotie, stelt de Amsterdamse hoogleraar medische publiciteitsinformatie Frans Meijman in de tekst. “Deskundigen hebben er vaak geen benul van wat medische aangelegenheden voor leken betekenen.” Dit is de reden dat burgers nog intensiever worden betrokken bij de voorbereiding dan nu gebeurt, aldus de heer Meijman. Emoties? En nog meer ‘betrokkenheid’?

Allereerst is het zo dat volledige betrokkenheid alleen kan bestaan bij een industrie en overheid die ‘VIT’ is. Verantwoordelijk, integer en transparant. Op het gebied van de farmaceutische industrie, de Gezonheidsraad, ons RIVM en de vaccinatie industrie ontbreekt het aan al deze drie randvoorwaarden. Van belangstelling naar belangenverstrengeling.

Volledige betrokkenheid kan alleen bestaan bij een industrie en overheid die ‘VIT’ is. Verantwoordelijk, integer en transparant.

En ten tweede lijkt het alsof de overheid de emoties van de mensen ‘het hoofd wil bieden’. Controlemanagement, beinvloedingstechnieken, manipulatie door ‘angst weg te nemen’, is dat het ware doel? Emoties vormen de basis voor gedachten, maar zijn in deze context ineens synoniem met onbetrouwbaar, irreëel en lastig? Dienen onze emoties ‘uitgezuiverd te worden’, is dat misschien het doel?

Gelukkig pleit Meijman voor een open dialoog met leken en deskundigen. “Angst laat zich niet beteugelen door feiten, alleen door echte dialoog.”, aldus Meijman. Maar hier ligt een verraderlijk probleem, waarbij een bizarre vorm van ‘omgekeerde psychologie’ niet wordt geschuwd.

Allereerst dienen we ons af te vragen welke angst er ‘beteugeld’ zou moeten worden. Gaat het om de angst voor de spuit, de ingrediënten, of de angst voor de halve waarheid waar de vaccinaties maar mee worden gevuld? Verkoop in angst en onzekerheid is juist hetgeen wat de farmaceutische industrie zo goed doet.

Inspelen op emoties (“U beschermt uw kind toch wel?”) en schuldgevoel aanpraten om ‘compliance’ af te dwingen (lees: als die ‘vrijwillige’ vaccinatie maar wordt genomen, desnoods verloten we via de GGD een aantal i-Pods om die lastige kinderen te ‘lokken’ voor de drie ‘vrijwillige’ prikken).

Komt dat niet dichter in de buurt van de waarheid achter de marketing en voorlichtingsdrang? Waarom scholen waarschuwen en zelfs een agressief marketingbureau inschakelen (wat misschien niet voor niets ‘Combat’ heet) als vaccinaties helemaal niet verplicht zijn? Hoe vrijwillig is al deze drang en druk? En hoe ‘neutraal’ is de informatie van ons RIVM die zelf vaccinaties promoot, produceert en verkoopt (laat staan alle klachten na vaccinaties bijhoudt)?

Net zo neutraal als de gezondheidsraad waarvan de helft banden heeft met de farmaceutische industrie of adviseur is voor de farmaceutische industrie? En de industrie zelf. Lees mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien’ maar op mijn website HIER als u daar echt een antwoord op wilt.

Maar laten we even stilstaan bij deze vorige zin.

  • Wilt u inderdaad wel een antwoord?
  • Wilt u echt weten, echt wakker worden?
  • Zijn wij wel ‘VIT’? of accepteren we alles op basis van een uitspraak van een ‘autoriteit’ (zij zullen het wel goed met ons voorhebben, het beste weten..?).

Als neuropsycholoog (en vooral als spiritueel en betrokken mens) begrijp ik de menselijke weerstand, de ontkenning en het niet willen weten gedrag. Mede daarom bespreek ik in mijn lezingen vooral ook het belang van de wetenschappelijke studies die aantonen wat liefdevolle emoties en gedachten aantoonbaar doen in ons lichaam en dat van anderen. Ware immuniteit werkt niet met angst, maar met positieve affirmaties, visualisatie, intenties en gedachten.

Veel onnodig lijden komt voort uit onwetendheid.

Wat heeft u aan uw vrije wil als u ‘betrokken’ wordt bij een eenzijdig onderzoek van wat er bij u speelt als daar alleen maar gebruik van wordt gemaakt in betere ‘voorlichting’, die als doel heeft u alsnog te ‘verleiden’ om ‘verantwoordelijk’ te zijn en vooral de vaccinaties te accepteren?

  • Gaan de overheid, het RIVM en de farmaceutische industrie nu dan ook voor het eerst toelaten dat er echt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek komt naar vaccinaties?
  • Gaan deze instanties nu eindelijk inzage geven in de productie, de ziekmakende ‘hulpstoffen’ en overige ingrediënten?
  • Gaan deze instanties u nu ook uitleggen waarom al deze neurotoxische en immuunsysteem vernietigende stoffen in vaccinaties dienen te zitten?
  • Gaan deze instanties ook ‘betrokken’ om met onze wensen om onze immuniteit niet hondsdol te maken, maar op een natuurlijke en veilige manier het zelfhelende vermogen van het lichaam te ondersteunen?

En helaas vond ik geen antwoorden op deze vragen in de tekst…

En dan nog iets over die zogenaamde echte dialoog waar Meijman over sprak. Dit is wat ik hier al eerder over schreef: “Ik heb onlangs mijn artikel naar een veelheid aan instanties, wetenschappers en overige betrokken instituten gestuurd.

Het bleef verbazingwekkend stil nadat ik vele belangrijke wetenschappers, overkoepelende artsenorganisaties, apothekenorganisaties, patiëntenorganisaties, kanker onderzoeksinstituten, de politiek, pers en kranten, industrie, ons RIVM, ministerie van volksgezondheid en anderen heb gemaild.

Werkelijk maar 1 felle reactie van een wetenschapper (waarvan ik weet dat hij zelf een farmaceutisch bedrijf heeft in Bilthoven en betaald wordt door de farmaceutische industrie als adviseur…) Voor alle duidelijkheid: ik heb dus geen reacties mogen ontvangen dat het allemaal wel meevalt of niet klopt, geen reactie dat ik onnodig onrust veroorzaak, geen reactie dat ik gek ben, geen reactie om te weerleggen wat ik schrijf….alleen maar stilte…

Eigenlijk een zeer bedroevende stilte, maar ook een veelzeggende. Stilte voor de grote ‘bewustzijnstorm’ misschien? Ik hoop het, want ik vermoed dat wij het uiteindelijk zelf voor het zeggen hebben. ‘We are the ones we’ve been waiting for’ zeiden de Hopi indianen al. We hebben namelijk het recht om ziekte te weigeren en gezondheid te wensen.

De politiek, de wetenschap, onze patiëntenorganisaties, allemaal worden ze beïnvloed en/of betaald door de industrie die het niet zozeer om onze gezondheid gaat. Het is tijd voor verandering en het is tijd dat we collectief ons recht op gezondheid weer terugeisen. De heer Coutinho en het RIVM hebben niet gereageerd op mijn artikel, maar ze vinden het wel noodzakelijk om er ‘positieve’ aandacht aan te geven bij Pauw en Witteman (10 maart, toevallig precies terwijl ik een lezing over de ware effecten van HPV vaccinaties gaf in Heemstede!), nadat zij eerst hun website hebben aangepast op al deze “Indianenverhalen”.

Ik ken trouwens menig Sjamaan die hier anders over denkt en heb overigens ook bewijzen dat het juist ‘Native Indians’ zijn (hetzelfde geldt overigens voor veel Afrikaanse ‘stammen’) die zonder ‘Informed Consent’ (toestemming) vergiftigd zijn door de farmaceutische industrie in een gedocumenteerd biologische vaccinatie experiment, maar dat terzijde. Een ‘Tipi’-sch voorbeeld van een organisatie die niet met tegenstanders om de tafel durft te zitten, maar alleen de ‘Tomahawk’ van een oprechte Indiaan wil afpakken.

Ik zoek weliswaar geen strijd, ik ben op zoek naar ware genezing van een zieke industrie, die veel ‘medestanders’ op haar loonlijst heeft staan. Ik wil voorkomen in plaats van onnodig genezen.”

Deze verbazingwekkende stilte (na leesbevestigingen en hoge prioriteit te hebben toegevoegd aan de e-mail) voelde als de teksten bij een filmfragment, bij een arrestatie: “You have the right to remain silent. Everything you say, can and will be used against you in a court of law”. Vandaar deze onverklaarbare stilte?

Laten we maar niet reageren,want dan komen er nog meer feiten aan het licht? Ik hoop dat uit deze stilte niet allen is gebleken dat er juist veel angst heerst aan de kant van instanties die vaccinaties wel aan de man willen brengen, maar ook dat een echte dialoog niet word gewenst.

Ik weet van Désirée Röver dat ook zij niet wordt uitgenodigd om hierover in dialoog te gaan, en dit geldt voor velen die het werkelijk geprobeerd hebben. Verwonderlijk, nietwaar? Het gaat toch om instanties die onze gezondheid dienen te waarborgen en verzorgen? Een echte dialoog bestaat niet uit het negeren van kritische onderzoeksjournalisten of kritische reguliere wetenschappers als ondergetekende.

Een echte dialoog is ook niet een eenzijdig gesprek met leken waarvan bekend is dat hun beeldvorming eenvoudig te beïnvloeden is door ‘feitelijke informatie’. U heeft geen vrije wil als u voor een keuze komt te staan die onvolledig is belicht. Een halve waarheid in een spuit (of pil of gentech-voedsel) is nog steeds een niet benoemde halve leugen!

Een echte dialoog is ook niet een gesprek met iemand waarbij de feiten worden ‘weerlegd’ door een zogenaamde ‘wetenschappelijke expert’ die betaald wordt door de farmaceutische industrie om de zaak een positieve (winstgevende) draai te geven. De waarheid een kwartslag verdraaien is nog steeds een volledige leugen als eindresultaat.

Een “burgerdebat als massageolie griepcampagne” is dus misschien wel net zo verraderlijk als de olie dus u op uw huid smeert wanneer u een dagje naar het strand gaat (bescherming tegen verbrandingsangst wordt u ‘aangesmeerd’, maar het resultaat is mogelijk net zo destructief en kankerverwekkend als de ‘bescherming’ die vaccinaties u en uw kinderen feitelijk bieden.

Valse bescherming, valse angst, valse immuniteit en nu ook valse hoop op een echte dialoog? U bent gewaarschuwd, een echte dialoog is een dialoog waar ook alle bewezen gevaren, ineffectiviteit en onzekere langetermijneffecten van vaccinaties aan bod komen, en niet alleen worden weerlegd als marketingcampagne om ‘vaccinatiezieltjes’ te winnen bij een griep die een sterk menselijk luchtje bij zich draagt (je handen wassen zonder bacteriedodende zeep te gebruiken is dan nog steeds veiliger dan die 34 miljoen kostende griepspuit in ons land alleen al).

Kucht u even? Al eerder schreef ik dit over de griepvaccinaties: “Het middel ‘tegen baarmoederhalskanker’ is er, terwijl het niet voldoet aan de 7 criteria die gehanteerd hadden moeten worden om überhaupt opgenomen te kunnen worden in het programma. En dat terwijl er jaarlijks 10 maal zo veel mensen sterven aan griep. En nee, ook geen griepprik halen dus, want daar zit ook kwik en aluminium en ‘DES’-infectering- en verdelgingsmiddelen in, zoals in zoveel vaccinaties…

Sterker nog: als maar 30 procent van de artsen en verpleegkundigen de jaarlijkse griepprik nemen, waarom zult u hen dan niet volgen? (Bron: Associated Press, 9 oktober, 1997) Misschien weten zij dat de griepprik maar 35 % effectief is wanneer toevallig de juiste veroorzaker van griep (er zijn vele variaties en mutaties) gekozen is voor volgend seizoen?

En zelfs tot nul % effectiviteit wanneer ‘gegokt’ is op de verkeerde vorm van griep voor het volgende vaccinatie seizoen? (Bron: diverse CDC MMWR’s) En zie ook even de volgende artikelen in als u weer een nieuwe verkoudheid voelt aankomen: HIER en HIER  

“De overheid is hard bezig met het opzetten van een voorlichtingscampagne over het vaccin tegen Mexicaanse griep. Het idee is om in ieder geval ouderen in te enten en mogelijk ook kinderen of zelfs de hele bevolking. Maar hoe zorg je dat mensen daar ook aan meewerken”. Aldus de tekst in Trouw van vandaag.

“Je kunt niet zeggen dat de weerstand tegen het baarmoederhalskankervaccin het begin is van een trend dat mensen alleen maar recalcitrant zullen reageren op overheidsadviezen”, aldus de heer Meijman. Laten we hopen van wel! Let wel, ik heb het niet over alle overheidsadviezen, maar in beginsel zeker wel de adviezen op gebied van vaccinaties.

En wees niet recalcitrant, maar simpelweg verstandig en kies voor een ‘VIT’ bestaan. Wees verantwoordelijk, integer en transparant voor je lichaam met behulp van je eigen keuzes. Kies met je vrije wil uit volledige informatie, niet alleen uit informatie die wetenschappelijk wordt ‘ingepakt’, vervolgens wordt ‘bestraald’ met informatie die uw zogenaamd onterechte angsten zou moeten wegnemen, met een ‘genetisch gemanipuleerd sausje’ in de vorm van marketingleugens.

De heer Meijman vindt het belangrijk om er achter te komen welke emoties er spelen. Maar de reden hiervoor zit verborgen in een paar woorden die ik voor het gemak even onderstreep.

“Zo kom je erachter hoe zo’n vaccin bij verschillende groepen ligt en welke emoties er spelen. Dan heb je ook alvast een instrument in handen om de voorlichting te sturen.”

Nergens lees ik over weigeren van vaccinaties, verstandige keuzes die het lichaam beschermen van schade die toegebracht kan worden door vaccinaties (De eed van Hippocritus?), of over terechte angsten met betrekking tot alle vaccinaties. De overheid zoekt uw ‘belangstelling’ en ‘betrokkenheid’ Maar ziet u ook de belangenverstrengeling en beknoptheid?

Meiman zegt vervolgens weer iets opmerkelijks: “Zo’n debat kun je zien als massageolie…met het risico dat je vlekken maakt en de verontrusting juist aanwakkert. Hoe dan ook moet je de discussie zelf initiëren. Dat draagt bij aan de geloofwaardigheid.”

Interessant, nietwaar? Waarom zou er verontrusting kunnen ontstaan als de vaccinatie volledig betrouwbaar, veilig, onschadelijk en effectief is? Misschien wel omdat dit allemaal niet zo is? En waarom spreken over massageolie? Moeten onze ‘onterechte angsten’ worden ‘weggemasseerd’ als sneeuw voor de zon? Weer rustig verder slapen, want onrust leidt tot inzicht en bewustzijn. En dit leidt weer tot niet vaccineren. Wat zit er eigenlijk allemaal niet in massageolie?

En waarom spreken over geloofwaardigheid? Wat moet er dan extra ‘geloofwaardig’ worden gemaakt dat blijkbaar niet al te betrouwbaar is? Moet de kerk vervolgens ook vaccinaties ‘inzegenen’? Of mag Jomanda of een energetisch therapeut (die werkt met frequentie en resonantie principes die vooraf gaan aan biochemische acties en in feite gratis zijn, in tegenstelling tot alle vaccinaties en chemische medicijnen) ook aan de slag met homeopathische middelen (die aantoonbaar en bewezen werken zonder schade toe te brengen waardoor je ditmaal niet nieuwe medicijnen nodig hebt) werken? Behoort dat ook tot de onderwerpen die bij een ‘echt dialoog’ aan bod mogen komen? We zullen zien.

Meijman vindt het ook niet goed dat “de mensen het gevoel krijgen dat je iets achterhoudt.” Gaat het hier om het aanpakken van ons gevoel (je gevoel is onjuist en dient te veranderen, zodat je daden dit zullen reflecteren) of de ware feitelijke problematiek (het feit dat vaccinaties gif bevatten, onbekende langetermijneffecten hebben en kankerverwekkende en neurotoxisch kunnen zijn voor het lichaam)

De discussie zelf initiëren is iets wat ik en vele anderen juist hebben gedaan, de overheid geeft ons nu mosterd na de maaltijd (met gevaarlijke E-nummers er gratis bij), maar zit u hier echt op te wachten? Ik stel voor dat u liefdevol en gelukkig en vrolijk verder blijft leven (aantoonbaar en bewezen goed voor uw gezondheid), maar dat u af en toe wakker wordt om iets simpelweg te weigeren omdat u WEET dat het niet bijdraagt aan uw gezondheid. Geen angst, negativiteit of strijd, simpelweg NEE zeggen en doen.

Lieve mensen: zoek en onderzoek zelf naar de volledige informatie en weiger welke griepprik of vaccinatie dan ook! Met de hakken in het zand, maar wel ervoor zorgen dat uw zich niet in drijfzand bevindt.

Zie voor de feiten over de verzwegen kanten en achtergronden van vaccinaties en de farmaceutische industrie mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien’ op mijn website en de vele informatieve artikelen op de eerder genoemde websites. Voor de ‘halve biochemische waarheid’ (of de grote biochemische leugen, het glas is half vol of half leeg tenslotte), zie mijn artikel over ‘De Blauwdruk van vaccinaties, medicijnen, bewustzijn en liefde’. Zie voor teksten en artikel die en goed startpunt zijn tot verzwegen informatie de volgende website links (zie ook de noten en boekentitels onder aan mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien’ :

 

Op NIBURU: HIER en HIER

Op WantToKnow HIER, HIER, HIER, HIER, en HIER.

En op Argusoog: HIER, HIER en HIER.

Leef wel en bewust!

Drs. John Consemulder (website)


 

U kunt verder discussiëren op het FORUM

 

 

Voor afspraken bel of mail ons:

06 408 142 16

 

Teken Gastenboek

Gastenboek

 

 

 
Winworld ©


 

 

 

Wilt u een live consult?

Maak dan a.u.b. eerst een afspraak

__________________

 


Teken Gastenboek

Gastenboek
Spritueel Forum