Forum wetenschap en spiritueel

 

 

door Louisa Martin  

FENG SHUI

 

Basiskennis Feng Shui

Herkomst van Feng Shui

Feng Shui is van oorsprong een oude Chinese geneeskunst. "Geneeskunst" klinkt in deze context wat vreemd in de oren, maar de omgevingsleer is slechts een onderdeel van Feng Shui. Bovendien is de gedachte dat de omgeving van de persoon van invloed is op zijn welzijn van essentieel belang. De eerste vormen van Feng Shui zijn al te herleiden tot 6000 voor Christus. De leer heeft dus al een aantal millennia met succes overleefd, en heeft de tijd gehad om te groeien tot een omvangrijk stelsel van geschreven en ongeschreven regels en principes. In de eerste millennia zijn echter alleen toepassingen van Feng Shui voor graven bekend, en werd de term nog niet als zodanig gebezigd.
Pas rond het begin van onze jaartelling, in de vierde eeuw na Christus, wordt in het "Book of Burial" melding gemaakt van de term Feng Shui. De eerste toepassing van Feng Shui voor de selectie van een nederzetting i.p.v. een graf dateert volgens dit boek van ergens tussen 1766 en 1046 voor Christus. Overigens heeft Feng Shui in de 3 tot 4 millennia die volgden een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt.
Werd oorspronkelijk alleen naar de stand van de sterren gekeken, in de loop der eeuwen is o.a. astrologie (in veel bredere zin), numerologie, en de krachten van Chi (ook wel Ch'i of Qi, een woord dat zich moeilijk laat vertalen maar wat het beste als een soort positieve levensenergie gezien kan worden) aan de leer toegevoegd, waardoor het zuiver kosmische en wetenschappelijke karakter van Feng Shui verloren is gegaan. Om die reden verkiezen sommigen om de term Feng Shui niet langer te gebruiken en voor hedendaagse toepassingen van Feng Shui de term Geomancy of Qimancy te gebruiken. Omdat door anderen, die minder waarde hechten aan de zuiverheid van de naam, de term Feng Shui nog wel gebruikt wordt, zijn deze drie woorden in de dagelijkse praktijk synoniemen. Op dit moment is Feng Shui zeer populair in het Westen en waar oorspronkelijk voornamelijk gebruik gemaakt werd van Feng Shui adviseurs, is er nu plaats gemaakt voor een grote hoeveelheid boeken. De nieuwe belangstelling voor Feng Shui, van voornamelijk particulieren in het Westen, heeft de nadruk iets verlegd. Waar oorspronkelijk berekeningen, combinaties en uitzonderingsregels werden toegepast, zijn nu juist de eenvoudige regels en gemakkelijke oplossingen populair. De Feng Shui waarbij de nadruk op de laatste vormen wordt gelegd, of waarbij een combinatie ontstaat, wordt vaak aangeduid als moderne, Westerse, of hedendaagse Feng Shui.

De Adem van de Draak

Wind Feng Shui of makkelijk gezegd Chi (energiekracht)
Stelt u zich voor dat u in een kamer bent en de ramen zijn gesloten. Vindt u de kamer stoffig en muf? Lang verblijf kan resulteren in een zieke gezondheid voor de bewoners.
De Chinezen geloven dat er energiekrachten zijn op aarde en dat er een goede balans moet zijn tussen Yang (positief) en Yin (negatief) om een goed Chi of kosmische adem te verkrijgen. De ontdekking van de magnetische krachten op aarde heeft tevens geleid tot de uitvinding van het kompas.
Chi om ons heen bevordert groei, gezondheid, vitaliteit. Feng Shui heeft alles te maken met de kunst om de kosmische adem te onderzoeken en te gebruiken voor perfecte gezondheid, harmonie, weelde en geluk voor de bewoners.

Twee belangrijke punten om op te merken:
1. Nadelige of slechte Chi stroomt in een rechte lijn. Dit kan gecorrigeerd worden met behulp van de Pakua of een Trigram met een reflectieve spiegel in het midden.
2. Goede Chi stroomt niet in een rechte lijn, maar het is een voordeel om het de kans te geven om het in een muffe gebouw vrij te laten circuleren. Rechte paden moeten op alle fronten vermeden worden, omdat anders goede Chi niet in zo'n situatie kan blijven om zich te verzamelen.
Chi

Essentieel onderdeel van Feng Shui is de aanwezigheid van en de stroming van Chi. Feng Shui gaat er vanuit dat de chi-energie die wordt opgenomen uit de omgeving, van invloed is op stemmingen, emoties, lichamelijke energie en gezondheid. Indirect kan die energie ook verantwoordelijk zijn voor financiële voor- of tegenspoed. Hoewel Chi-energie zich voornamelijk door deuren en ramen verplaatst, kan de energiestroom in mindere mate ook door muren en daken. Het doel van Feng Shui is om ervoor te zorgen dat een huis zo wordt ingericht dat de meeste tijd wordt doorgebracht op plaatsen met een positieve energiestroom. Daarbij is de indeling het belangrijkste wapen, maar het gewenste effect kan ook bereikt worden door positieve elementen toe te voegen en negatieve elementen te verplaatsen, weg te nemen of met positieve elementen te neutraliseren.


Introductie Yin & Yang

Yin en Yang

Bij het begrijpen en kwalificeren van Chi wordt gebruik gemaakt van Yin en Yang. De oude Chinese symbolen die al veel eerder dan Feng Shui hun weg naar de Westerse wereld vonden, zijn onlosmakelijk verbonden met Feng Shui. Waar de termen Yin en Yang precies voor staan, is niet in één uitleg te vatten. Het gaat met name om de tegenstellingen: het passieve en actieve, de zon en de maan, het mannelijke en het vrouwelijke, het positieve en negatieve, donker en licht, koud en warm. Het is een tweeling, waarbij Yin altijd een beetje Yang bevat en Yang altijd een beetje Yin. In principe is 100% Yin dus niet mogelijk, evenmin als 100% Yang.

Yin (vrouwelijk)
Aarde, maan, donker, vrouwelijk, negatief, grijpend, ontvankelijk, winter, zacht, koud, zowel ruw als vlak. Hemel, zon, licht, vurig, beweeglijk, vreemd, krachtig, mannelijk, actief, zomer.

Het vrouwelijke principe van yin is geassocieerd met de aarde, het Noorden en kou.
Oorspronkelijk betekent Yin `schaduwkant', de kant van de berg die niet uitkijkt op de zon. Het betekent echter ook een donkere, koude kamer waarin ijs is opgeslagen in de zomer.

Yang (mannelijk)
Yang is gerelateerd aan de hemel, het zuiden, de Keizer, de draak en alle oneven getallen zijn Yangnummers.

Het belang van de Vijf Elementen

De kern van de Chinese wetenschappen van het heelal: Feng Shui, de Chinese Astrologie en verscheidene andere Theologische methodes omhelst het begrijpen van het belang van de Vijf Elementen. Deze elementen zijn Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal and worden beschouwd als de bouwstenen van het leven. Volgens de Klassieke Chinezen, zijn deze Vijf Elementen interactief, ze vormen en stimuleren ons dagelijks leven. Het is belangrijk om te begrijpen dat er een natuurlijke wet is die ons leidt naar harmonie, succes en geluk.

De vijf elementen van Chi

De vijf elementen kunnen gezien worden als een verfijning van het principe van Yin en Yang. Elk van de vijf elementen behoort toe aan een bepaald type Chi-energie. De gedachte achter de vijf elementen is lastig uit te leggen, omdat er net als voor Yin en Yang, niet één, maar vele gedachten achter deze vijf elementen schuil gaan. Ze zijn te vergelijken met de seizoenen (waarbij de herfst wordt opgedeeld in twee seizoenen): voorjaar, zomer, vroege herfst, late herfst en winter. Maar ze worden ook vergeleken met het tijdstip op de dag, of de richting van de zon (opgaand, van Oost naar Zuid, dalend, ondergaand en nacht). Het beste gevoel voor de elementen krijgt u inderdaad door aan de warmte van de zon te denken (of dit nu op het tijdstip van de dag is, of de plaats in het seizoen). Een korte opsomming van de vijf elementen:

• Hout : De opwaartse energie van de zon in de vroege ochtend, het ontluikende blad in het voorjaar.
• Vuur : De zomer, het midden van de dag, waarop de zon op zijn hoogst is en van Oost naar Zuid beweegt.
• Aarde : De vroege herfst, een dalende zon die aarde-energie naar de woning straalt.
• Metaal : De late herfst, de ondergaande zon die de aarde verwarmt en energie opslaat.
• Water : De winter of de nacht. Hoewel alles in rust lijkt vindt er ook hier een stroming van energie plaats.

De productieve cyclus is als volgt: Water voedt planten en bomen: produceert Hout, Hout maakt Vuur die het vervolgen verbrandt in as om Aarde te vormen, Aarde is de bron van Metaal. Metaal kan worden gecondenseerd tot water of kan worden gesmolten tot vloeibaar materiaal oftewel Water. Daarom wordt dit de productieve cyclus genoemd.

Er is ook een destructieve cyclus, die er de oorzaak is van slechte gebeurtenissen en rampspoed. Dit is het resultaat van een onbalans of een storing van de natuurlijke wet. Dit is waar: Water Vuur verdooft; Vuur Metaal smelt, Metaal Hout hakt, Hout (wortels van planeten) de Aarde verwoekert en de Aarde door Water wordt geabsorbeerd.
In sommige gevallen wordt geadviseerd op een plek een neutraliserende element te gebruiken om zulke schadelijke effecten te vermijden.

Neutraliserende Elementen

Versterken of neutraliseren?
Om het vervolgens nog ingewikkelder te maken kunnen de vijf elementen elkaar versterken of verzwakken. Juist van de vele verschijningsvormen van de vijf elementen en hun versterkende of verzwakkende werking op positieve of negatieve Chi wordt bij Feng Shui dankbaar gebruik gemaakt. De sleutel van Feng Shui draait veelvuldig om het begrijpen van 5 Elementen. Een Feng Shui beoefenaar moet de 5 elementen begrijpen, analyseren en interpreteren hoe de productieve cyclus en de negatieve cyclus werkt. Het is dus niet ongewoon voor een Feng Shui beoefenaar om planten in het Noorden te plaatsen (Water element) en warme gordijnen in het Zuiden (Vuur element) om juist die locatie te versterken.
Als een element bedreigd wordt onder een ander element b.v. water vernietigt vuur; vuur smelt metaal; metaal hakt in hout; hout (wortels van planten) doordringt de aarde; en aarde wordt geabsorbeerd door water. In deze situatie, zullen Feng Shui experts adviseren een neutraliserende element te plaatsen om deze negatieve effecten te vermijden of verzachten.

Stap 1: Lokaliseer de bedreigende of te dominerende invloed van een element:

De Locatie
De Bedreiging van Neutraliserende Element
Water Aarde Hout of Metaal
Aarde Hout Metaal of Vuur
Hout Metaal Vuur of Water
Vuur Water Aarde of Hout
Metaal Vuur Water of Aarde

Stap 2: Een oplossing vinden: Neutraliserende Element
Element: Omschrijving
Water: Stoffen in blauw, grijs, zwart leer en blauwe schilderijen b.v. zeeafbeeldingen
Aarde: planten of gele stoffen of gele verf en gele schilderijen
Hout: planten, houten meubels en houten voorwerpen.
Vuur: meer warme kleuren, verlichting en verwarming
Metaal: Metalen voorwerpen van chroom, roestvrij staal, decoratief brons en zilver en elk ander metalen object.

Het Lo Shu Vierkant

Bagua en Lo Shu

De Bagua-achthoek (ook wel Pa Kua genoemd) kent vele verschijningsvormen en toepassingen. Volgens een oude legende is er 4000 jaar geleden een schildpad uit de rivier Lo aan land gekomen met de magische nummers op zijn schild. De nummerpatronen zijn zowel horizontaal, verticaal of diagonaal totaal de som van 15. Deze is gelijk aan de 15 dagen in elk van de 24 cyclussen van het Chinese zonnejaar.
Deze nummers zijn in dezelfde volgorde terug te vinden in het Lo Shu vierkant en het Bagua-diagram.
Naast de nummers die zijn toegekend aan de Bagua-achthoek, heeft deze in zijn oorspronkelijke vorm acht partities die elk een eigen trigram bevatten. Elk trigram bevat drie lijnen, waarvan een deel van de lijnen onderbroken is. De onderbroken lijnen staan voor Yin, de andere lijnen staan voor Yang. Elk symbool kent zijn eigen functie. Daarnaast vertegenwoordigen de 8 vakjes op de achthoek vaak een windrichting, een element en/of een functie. Er zijn verschillende verschijningsvormen van de Bagua-achthoek, waarbij de nummers op een andere volgorde zijn verdeeld. Dit komt omdat soms wordt uitgegaan van de basisachthoek en soms wordt uitgegaan van een gewijzigde versie als het tijdselement een rol speelt.
Als het Bagua-diagram over een plattegrond van een huis wordt getekend, met het Noorden (Carrière) boven de voordeur van het huis, kunnen aan bepaalde secties van het huis functies worden toegekend (delen van het huis zijn dan in meer of mindere mate geschikt voor een bepaalde functie). Zo kan de eettafel of zithoek bijvoorbeeld het best in een sector voor langleven worden geplaatst omdat het gezin hier veel tijd door zal brengen en dus optimaal van deze positieve Chi kan profiteren. Let bij het toepassen van deze achthoek altijd op waar het Noorden zich bevindt. We zijn meestal gewend het Noorden boven aan een plaatje te tekenen, maar dat is bij de Bagua-achthoek vaak niet het geval.
Een andere, veel gemakkelijkere maar ook sterk betwiste, functie van de Bagua-achthoek is die in de vorm van een Bagua-spiegel. Een houten bord met de Bagua-achthoek erop geschilderd en een cirkelvormige spiegel in het midden van de achthoek kunnen dienst doen als welkomstbord boven de voordeur. Het bord moet wel schoon zijn, mag geen beschadigingen hebben, moet de juiste windrichting boven hebben, en moet op een exact bepaalde plaats opgehangen worden. 

 

 

 

  

 

Wilt u een live consult?

Maak dan a.u.b. eerst een afspraak

__________________

Gratis Daghoroscoop

  

Winworld ©